Massiv kritik mot regeringens förslag om ny sjukskatt

​Regeringens förslag om hälsoväxling har redan fått omfattande kritik i flera remissinstanser. I det remissvar som lämnats till regeringen avstyrker även Almega förslaget i sin helhet och anser att det behövs andra åtgärder för att minska sjukfrånvaron.

Regeringens förslag om hälsoväxling har redan fått omfattande kritik i flera remissinstanser. Regeringen vill skjuta över ännu mer kostnader för sjukfrånvaron på arbetsgivarna. De föreslår att arbetsgivarna ska betala 25 procent av sjukpenningen från och med dag 91 fram till den dag som medarbetaren går tillbaka till jobbet eller anställningen upphör. I det remissvar som lämnats till regeringen avstyrker även Almega förslaget i sin helhet och anser att det behövs andra åtgärder för att minska sjukfrånvaron.

- Regeringens förslag om att öka företagens ansvar för medfinansiering av sjukskrivningar kommer inte att leda till lägre sjukfrånvaro i de privata tjänsteföretagen. Risken är istället att vi ser ökade kostnader som påverkar arbetsgivarnas vilja att rekrytera nya medarbetare och gör det svårare för människor med en sjukdomshistoria att få jobb, säger Anna-Karin Hatt, VD för Almega.

- Vår stora utmaning är att skapa fler jobb och få fler i arbete. Att på detta sätt lasta över sjukskrivningskostnaderna som framförallt skapas i den offentliga sektorn på det privata näringslivet, är både orimligt och direkt skadligt för jobben. Istället borde regeringen föreslå ett antal andra åtgärder för att minska sjukfrånvaron, fortsätter Anna-Karin Hatt, VD för Almega.

Almega föreslår bland annat:

  • Bättre dialog mellan vården och arbetsgivaren för att kunna bedöma den enskildes nedsatta arbetsförmåga.
  • Förtydliga den sjukskrivnes ansvar i rehabiliteringsprocessen.

Läs Almegas remissvar i helhet här.