Marginalerna på företagslån ökar för fjärde kvartalet i rad

Almega och Fundcurve presenterar för andra gången en barometer för företagslån. Syftet med denna regelbundet återkommande rapportserie är att skapa en bredare debatt och kunskap om företagslånen på samma sätt som FI och många andra redan idag bidrar till att sprida kunskap om bolån.

Almega och Fundcurve presenterar för andra gången en barometer för företagslån. Syftet med denna regelbundet återkommande rapportserie är att skapa en bredare debatt och kunskap om företagslånen på samma sätt som FI och många andra redan idag bidrar till att sprida kunskap om bolån.

Räntenivåerna var oförändrade men bankernas marginaler på nya företagslån fortsatte att öka under det sista kvartalet 2013.

– För varje kvartal under 2013 har marginalerna ökat och under det fjärde kvartalet ser vi även att ökningarna är störst för de mindre lånen, säger Fundcurves vd Tommy Furland.

Totalt ökade marginalerna under kvartalet med 0,06 procentenheter och skillnaden i räntor mellan större och mindre företagslån var 1,24 procentenheter. Det som ofta lyfts fram när skillnaden diskuteras är att riskerna varierar mellan små, medelstora och stora företag.

– Att riskerna faktiskt skiljer sig mellan små, medelstora och stora företag på ett sätt som motiverar olika räntor är enligt vår uppfattning felaktigt. Mellan medelstora och stora företag finns ingen variation alls. För små företag är risken högre samtidigt som lättnader i regelverken neutraliserar effekten, säger Tommy Furland.

Almegas och Fundcurves rapport visar nämligen att de nya s k Basel 3-reglerna motiverar räntesänkningar för små företag som är större än den motiverade premien de betalar för att risken är högre.

– Genom att på det här sättet visa och belysa hur räntorna bestäms och skiljer sig mellan större och mindre företag bidrar vi till att alla företag i större utsträckning kan pressa räntorna på sina lån, säger Almegas näringspolitiske chef Ulf Lindberg.

– Bankerna verkar på en oligopolmarknad och måste därför ta sitt ansvar på ett mycket bättre sätt för att inte bromsa tillväxten särskilt för de mindre företagen, säger Ulf Lindberg.

För mer information:

Tommy Furland
vd Fundcurve
tfn: 070-330 28 25

Ulf Lindberg
näringspolitisk chef Almega
tfn: 070-345 69 51