Marcus Kristiansson ny ordförande i Almega

Marcus Kristiansson utsågs på onsdagen till ny ordförande i Almega. Marcus är civilekonom och Head of Group Operational Excellence på det globala tjänsteföretaget ISS. Han har suttit i Almega Tjänsteförbundens styrelse sedan 2006 och i Almega ABs styrelse sedan 2015.

Marcus Kristiansson utsågs på onsdagen till ny ordförande i Almega. Marcus är civilekonom och Head of Group Operational Excellence på det globala tjänsteföretaget ISS. Han har suttit i Almega Tjänsteförbundens styrelse sedan 2006 och i Almega ABs styrelse sedan 2015.

- Sverige står inför flera stora utmaningar där tjänstesektorn spelar en viktig roll. Det handlar inte minst om att erbjuda en väg in i arbetslivet för de många människor som kommit till Sverige de senaste åren. Men tjänstesektorn har också ett antal viktiga utmaningar. Den är till stora delar utsatt för en tuff internationell konkurrens och i dag är det inte längre självklart att tjänsteproduktionen alltid är lokal.

Almega har en viktig uppgift i att vara en samlande kraft och tydlig röst, både för våra medlemsföretag och i samhället i stort. Att vara ordförande är ett viktigt uppdrag som jag tar mig an med stor glädje och ödmjukhet, säger Marcus Kristiansson.

Marcus Kristiansson är 41 år gammal och bor utanför Göteborg. Han efterträder Håkan Bryngelson som avgår efter 14 år som ordförande för Almega.