Lunchseminarium 25/9 Göteborg: Hur ökar vi innovationskraften?

Kunskapsintensiva tjänsteföretag har oftast inte någon FoU-avdelning. Ändå innoverar de dagligen i driften av sin verksamhet och i sina tjänsteerbjudanden, oftast i samverkan med kunden. Dagens stödjande strukturer för innovation och utveckling är formerad i en industriell kontext. Det är svårt för KIS-företag att nå akademiens kunskap och få till samverkan. Vilka behov finns och hur når vi dem?

KIS-företag har oftast inte någon FoU-avdelning. Det betyder inte att de inte är innovativa. Tvärtom innoverar de dagligen i driften av sin verksamhet och i sina tjänsteerbjudanden, oftast i samverkan med kunden. Seminariet beskriver begreppet tjänsteinnovation med exempel. En kort presentation ges av det VINNOVA-finansierade projektet Service Innovation Sweden, som Almega driver tillsammans med Teknikföretagen.
Dagens stödjande strukturer för innovation och utveckling är formerad i en industriell kontext. Det är svårt för KIS-företag att nå akademiens kunskap och få till samverkan. Vilka behov finns och hur når vi dem?

Medverkande:
Anders Persson, näringspolitisk chef Svenska Teknik&Designföretagen, Almega
Charlotte Barouma, grundare av Wästerläkarna
Alf Berntsson, vd Infotiv
Teresa Jonek, näringspolitisk expert FoI-frågor, Almega

Datum: Fredagen den 25 september 2015
Tid: 12.00-13.00, lättare lunch serveras från kl 11.30
Plats: Almegas lokaler, Södra Hamngatan 53 i Göteborg. Ring på till Svenskt Näringsliv på gatuplan och åk upp till våning 3.

Anmälan till: Josefine Vorberg, 031-62 94 20, josefine.vorberg@almega.se


Under våren och hösten 2015 arrangerar Almega lunchseminarier i Göteborg med intressanta presentationer och diskussioner om innovationskraften i kunskapsintensiva tjänsteföretag (KIS-företag). Först ger vi en aktuell bild av dagens näringsliv, därefter belyser och diskuterar vi frågan om nya behov inom utbildningsväsendet, det innovationsstödjande systemet och främjandet av entreprenörskap. Seminarierna bjuder in till diskussion om vilka möjligheter som skapas, men också om vad som måste göras för att skapa gynnsamma förutsättningar för näringslivet, regionen och Sverige i den globala konkurrensen. Göteborg är en tjänstestad med stark internationell konkurrenskraft. Vad behövs för att vara en vinnare i framtiden?