Lunchseminarium 1/6 Göteborg: Utbildar vi för näringslivets behov?

​Företagen uttrycker ofta svårigheter att rekrytera rätt kompetens. Det anses vara den främsta flaskhalsen för expansion av verksamheten. Hur ser dagens utbildningssystem ut, utbildare vi för de behov som finns på arbetsmarknaden? Vilka kompetenser är det egentligen som efterfrågas i kunskapsintensiva tjänsteföretag? Hör företagsrepresentanter och Almegas experter resonera kring kompetensfrågor.

Företagen uttrycker ofta svårigheter att rekrytera rätt kompetens. Det anses vara den främsta flaskhalsen för expansion av verksamheten. Hur ser dagens utbildningssystem ut, utbildar vi för de behov som finns på arbetsmarknaden? Vilka kompetenser är det egentligen som efterfrågas i kunskapsintensiva tjänsteföretag? Dimensioneras utbildningarna efter behov? Ofta framförs önskan om tvärvetenskaplig kompetens – är det möjligt att tillgodose och i så fall hur?

Medverkande:
Fredrik Voltaire, näringspolitisk expert, Almega
Markus Granlund, koncernchef, Semcon
Johan Lundin, kontorschef väst, White Arkitekter
Teresa Jonek, näringspolitisk expert FoI-frågor, Almega

Datum: Måndagen den 1 juni 2015
Tid: 12.00-13.00, lättare lunch serveras från kl 11.30
Plats: Almegas lokaler, Södra Hamngatan 53 i Göteborg. Ring på till Svenskt Näringsliv på gatuplan och åk upp till våning 3.
 
Anmälan till: Josefine Fransson, 031-62 94 20, josefine.fransson@almega.se


Under våren och hösten 2015 arrangerar Almega lunchseminarier i Göteborg med intressanta presentationer och diskussioner om innovationskraften i kunskapsintensiva tjänsteföretag (KIS-företag). Först ger vi en aktuell bild av dagens näringsliv, därefter belyser och diskuterar vi frågan om nya behov inom utbildningsväsendet, det innovationsstödjande systemet och främjandet av entreprenörskap. Seminarierna bjuder in till diskussion om vilka möjligheter som skapas, men också om vad som måste göras för att skapa gynnsamma förutsättningar för näringslivet, regionen och Sverige i den globala konkurrensen.Göteborg är en tjänstestad med stark internationell konkurrenskraft. Vad behövs för att vara en vinnare i framtiden?