LO :s valmanifest ett hot mot jobb och företag

Tillbakablickande, framtidsfruktande och företagarfientligt. Flera av de krav som LO för fram i sin valplattform är direkt riktade mot den snabbväxande tjänstesektorn – den svenska jobbmotorn.

Tillbakablickande, framtidsfruktande och företagarfientligt. Flera av de krav som LO för fram i sin valplattform är direkt riktade mot den snabbväxande tjänstesektorn – den svenska jobbmotorn.

Almega är starkt kritiska mot flera av LO:s förslag som vi menar kommer att slå hårt mot den privata tjänstesektorn som sysselsätter ca två miljoner människor och står för en majoritet av alla nya jobb som skapas i Sverige.

Förslagen om färre tidsbegränsade anställningar, rätt till heltid och inskränkningar mot välfärdsföretag kommer enligt Almega att leda till att jobbskapandet i tjänstesektorn allvarligt skadas.

Redan tidigare har inskränkningar för bemanningsbranschen och arbetsmarknadsprövning aviserats vilket kommer försvåra både för jobbskapande och företagande.

– Det verkar som att facket vill vrida tillbaka klockan ett par decennier. LO:s valmanifest riktar udden mot tjänstesamhället och blickar istället nostalgiskt på ett näringsliv vi sedan länge lämnat, säger Almegas näringspolitiske chef Ulf Lindberg.

Förslaget om arbetsmarknadsprövning när företag vill rekrytera medarbetare utanför EU möter skarp kritik från Almega som menar att det riskerar att hämma utvecklingen i många kunskapsintensiva företag som idag inte hittar människor med rätt kompetens i Sverige. Vi måste arbeta för att bli mer attraktiva för talanger i stället för att stänga dörrar och ställa upp flera hinder. Liberala regler för kompetensinvandring är en tillgång för Sverige. Samtidigt flörtar förslaget med främlingsfientliga krafter i samhället som inte ser sambandet mellan öppenhet och ett bättre klimat för tillväxt och innovation.

Vidare konstaterar Almega att den tillnyktring i frågan om entreprenörskap i välfärden som LO visade upp för någon vecka sedan helt har kommit av sig. Istället kräver nu LO återigen att entreprenörskapet inom välfärden i praktiken ska förbjudas. Något som enligt Almega främst slår mot kvinnors företagande.

– Med kirurgisk precision träffar LO:s förslag om ”non profit”, krav på särskilda driftsformer och andra regler som försvårar företagande just de branscher där kvinnors företagande är vanligast. Det är hög tid att uppmärksamma att det här kommer att drabba gamla såväl som unga. Konsekvensen blir att din mammas äldreboende och ditt barns förskola är hotat, säger Ulf Lindberg.

För mer information:

Ulf Lindberg
Näringspolitisk chef
tfn: 070-345 69 51

David Wästberg
presschef
tfn: 070-345 68 59