Låt staten ta över bedömning av samhällsfarlig strejk

I våras varnade Post- och Telestyrelsen om att vissa strejker som facket varslat om borde klassas som samhällsfarliga, de riskerade människors liv och hälsa. Facket valde att inte lyssna. Reglerna säger att båda parter, arbetsgivarna & facket, ska vara överens om en strejk är samhällsfarlig eller inte. Almega anser att staten ska ta det ansvaret och låta Medlingsinstitutet få det uppdraget.

I ett nyhetsinslag i TV4 medverkade Anna-Karin Hatt, VD för Almega. Inslaget handlade om att vissa av vårens strejkvarsel kunde klassas som samhällsfarliga. Idag är det parterna, arbetsgivare och fack, som beslutar om en strejk är samhällsfarlig eller inte. Vårens strejkvarsel fick hård kritik av vissa myndigheter då de ansåg att varslen riskerade liv och hälsa. Regelverket fungerar inte som det är tänkt eller bör göra. Därför föreslår Almega att staten bör ta över ansvaret och låta Medlingsinstitutet få uppdraget att bedöma om en strejk är just samhällsfarlig eller inte.

Post- och Telestyrelsen (PTS) men även Trafikverket gick i våras ut och varnade för att varslet om flexpension från bl.a. Unionen och Sveriges Ingenjörer var samhällsfarligt och att om det hade brutit ut hade det kunnat påverka liv och död. Trots det valde Unionen och Sveriges Ingenjörer att vägra gå med på PTS dispensansökan. Facken underkände därmed både myndigheternas liksom arbetsgivarnas bedömning.

- Samhällets vitala delar måste fungerar även i strejktider. Att ringa 112 och inte komma fram på grund av en strejk är oacceptabel och det riskerar liv. Det bästa sättet att garantera säkerheten är att flytta ansvaret, från parterna på arbetsmarknaden, till en statlig myndighet som Medlingsinstitutet, säger Anna-Karin Hatt, VD för Almega.

- Konfliktreglerna är en del av den svenska arbetsmarknadsmodellen och ska finnas kvar. Men när vi ser att det läggs strejkvarsel som faktiskt hotar människors liv och hälsa bör vi se över regelverket. Det borde ligga i både arbetsgivarnas och fackens intresse att vi kan garantera liv och hälsa och samhällsviktiga funktioner även i tider av strejk. Att ge Medlingsinstitutet i uppgift att avgöra sådana frågor vore bra för både arbetsmarknadsmodellen och för Sverige, säger Anna-Karin Hatt.

Inslaget i TV 4 hittar du här

Inslag frånSR Ekot om PTS kritik mot varsel Unionen lagt, inslaget hittar du här

Presskontakt:
Ingrid Hedenvind Brask, presschef Almega
Tel: 070-4003509