Låt fack och arbetsgivare komma överens om välfärden

Både TCO och Socialdemokraterna i Stockholms län vill se en etisk kod för hur företagen inom välfärdssektorn ska agera. Arbetsgivarna inom Almega välkomnar detta initiativ där arbetsmarknadens parter kan söka en uppgörelse kring riktlinjer för företagande inom välfärden.

Både TCO och Socialdemokraterna i Stockholms län vill se en etisk kod för hur företagen inom välfärdssektorn ska agera. Arbetsgivarna inom Almega välkomnar detta initiativ där arbetsmarknadens parter kan söka en uppgörelse kring riktlinjer för företagande inom välfärden.

– För oss som samlar branscherna inom välfärden är det självklart att vara en aktiv part i arbetet för en bättre välfärd. Vi är beredda att tillsammans med facken diskutera riktlinjer för företagande inom välfärden, säger Almegas näringspolitiske chef Ulf Lindberg. Frågor som öppen kvalitetsredovisning, transparens, lika villkor, meddelarfrihet och seriöst ägarskap står redan på vår agenda. En diskussion som borde omfatta även offentlig sektors utförare.

Ska vi även i framtiden ha den valfrihet med en mångfald av utförare som vi vant oss vid inom välfärden? Eller ska privata företag i praktiken förbjudas? Det står tydligt att det finns olika viljor inom främst socialdemokraterna. Med måndagens beslut av Malmös socialdemokrater står det klart att olika partidistrikt landar i motstridiga ställningstaganden. Det gynnar inte de 177 000 personer som jobbar i privat organiserade välfärdstjänster på uppdrag av det offentliga. Deras arbetsgivares existens står inför ett konkret hot liksom alla de förskolebarn, elever, patienter och äldre som valt deras tjänster. Dessutom är valfriheten i sig ifrågasatt.

En väg att lösa frågan, som förts fram av så väl det Socialdemokratiska partidistriktet i Stockholms län som av TCO, är att utarbeta en etisk kod för företagande inom välfärden. Ett sådant arbete kräver att både branscherna och facken gemensamt enas kring viktiga principer.

– Vi har i Sverige en tradition av att arbetsmarknadens parter löser viktiga frågor, ibland i samverkan med politiken. Det har i många fall visat sig vara betydligt bättre än lagstiftning. Jag är övertygad om att vi även kan lösa frågan om hur vi ska organisera en god välfärd och garantera den valfrihet som vi vant oss vid, säger Ulf Lindberg.

För mer information:

Ulf Lindberg
näringspolitisk chef
tfn: 08-762 6951

David Wästberg
presschef
tfn: 070-345 68 59