Lagrådet kritiserar regeringens förslag om arbetsrättsliga krav vid upphandling

​Lagrådet har yttrat sig om regeringens förslag om att införa arbetsrättsliga krav i offentlig upphandling. Lagrådet är kritiska på flera punkter och ifrågasätter om remissens lagförslag är godtagbara.

Lagrådet har yttrat sig om regeringens förslag om att införa arbetsrättsliga krav i offentlig upphandling. Lagrådet är kritiska på flera punkter och ifrågasätter om remissens lagförslag är godtagbara.

Lagrådet konstaterar bland annat:

  • Att förslaget kommer att leda till tillämpningssvårigheter. Regleringen är otydlig och det finns risk för att den leder till att upphandlingsprocesser blir kostsamma och tidskrävande. Små företag kommer att drabbas av en betydande administrativ börda.
  • Syftet med det nya regelverket om upphandling är att reglerna ska bli enklare. Förslagen i den nu aktuella remissen är oförenliga med det syftet.
  • Lagrådet efterlyser också en närmare analys av hur arbetstagarbegreppet ska tillämpas och hur små företag, exempelvis mindre familjeföretag, ska förhålla sig till villkor enligt kollektivavtal.

- Regeringens strävan att förverkliga olika politiska mål med upphandling kommer att leda till otydlighet, krångel och färre anbudsgivare. Det är knappast vad medborgare och näringsliv behöver, säger Ulf Lindberg, näringspolitisk chef Almega.

Läs lagrådets yttrande här.

Presskontakt
Erik Åslin
072 7026644
erik.aslin@almega.se