Kvalitet viktigare än vinst

En undersökning som United Minds gjort på uppdrag av Almega visar att kvalitet i verksamheten är det viktigaste när människor ska välja utförare av välfärdstjänster.

I undersökningen deltog 2567 personer som fått ange vilka tre faktorer som är viktigast när de ska välja mellan olika utförare av välfärdstjänster. Viktigast är medarbetarnas kompetens, följt av tillgänglighet och bemötande från personalen.

Långt ner på listan kommer frågor som att företaget inte plockar ut någon vinst och insyn i den ekonomiska redovisningen.

– Det här visar att frågan om ett företag delar ut vinst till ägarna inte är särskilt viktig för den som ska välja utförare. Kvalitet i olika former är det som är viktigast för människor, vinst verkar vara något som är viktigare för politiker, säger Ulf Lindberg, näringspolitisk chef på Almega.

Den svenska inrikespolitiska debatten har under hösten till stor del handlat om hur vinster eventuellt ska begränsas inom välfärden. Förslagen hur vi kan öka tillgängligheten och kvalitén i den välfärd som erbjuds verkar komma i andra hand.

– Den svenska debattens fixering vid vinstfrågan riskerar att leda till beslut som får negativa konsekvenser för de områden som människor prioriterar högst, säger Ulf Lindberg

För mer information:

Ulf Lindberg
näringspolitisk chef
tfn: 070-345 69 51

David Wästberg
presschef
tfn: 070-345 68 59