Konjunkturrapport: Sverige tappar andelar på exportmarknaden

En långsam återhämtning för både tjänstesektorn och industrin de närmaste två åren - det räknar Almega med i sin nya konjunkturrapport. Tillväxten inom den privata tjänstesektorn väntas öka i ungefär samma takt som Sveriges BNP, kring 2 procent per år.

En långsam återhämtning för både tjänstesektorn och industrin de närmaste två åren - det räknar Almega med i sin nya konjunkturrapport. Tillväxten inom den privata tjänstesektorn väntas öka i ungefär samma takt som Sveriges BNP, kring 2 procent per år.

Sveriges exportindustri och tjänstesektor har även i år drabbats av den låga efterfrågan från omvärlden. De senaste två årens avmattning i den privata tjänstesektorn hör starkt samman med den fallande efterfrågan på svensk export under dessa år.

– Återhämtningen i omvärlden väntas gå långsammare än vi tidigare räknat med, säger Lena Hagman, chefekonom på Almega.

Almegas prognos utgår från att skuldtaket i USA åter kommer att höjas senast den 7 februari nästa år. Detta för att den amerikanska staten ska kunna fortsätta låna kapital från utlandet, och därmed klara av att finansiera offentliga utgifter och betala av på sina skulder.

– Alternativet vore en mycket kraftig åtstramning, som skulle få enorma konsekvenser för hela världsekonomin, säger Lena Hagman.

Produktiviteten utvecklas svagare än vad Almega räknade med tidigare i år på grund av den svaga återhämtningen och en oväntat stor ökning av sysselsättningen i tjänstesektorn. Det resulterar i nolltillväxt för produktiviteten i tjänstesektorn i år.

– En sådan utveckling är inte hållbar i längden, därför bedömer vi att antalet sysselsatta i tjänstesektorn kommer öka i långsammare takt under de närmaste åren, säger Lena Hagman.

Tillväxt: Almega räknar med att BNP (kalenderkorrigerat) kommer öka med 0,7 procent i år och fortsätta öka, med 2,0 procent 2014 och 1,8 procent 2015.

Arbetslöshet: Den öppna arbetslösheten bedöms enligt Almega bli 8,1 procent i år för att börja falla 2014 då den beräknas hamna på 7,9 procent, för att falla till 7,7 procent 2015.

Export: För 2013 gör Almega bedömningen att den sammanlagda exporten faller med 2,3 procent. Det är varuexporten som drar ner exportutvecklingen. Tjänsteexporten ökar med 1,4 procent vilket bidrar till att dämpa fallet. Nästa år väntas den sammanlagda exporten öka med 3,3 procent och 2015 med 4,5 procent.

Ränta: Almega räknar med att Riksbanken låter reporäntan ligga kvar på en procent i år och hela nästa år för att sedan börja höja räntan 2015 där den bedöms stanna på 1,5 procent vid utgången av 2015.


För mer information:
Lena Hagman, chefekonom Almega
tel. 08-762 69 61, 0761-08 52 51 lena.hagman@almega.se

David Wästberg, presschef Almega
tel. 070-345 68 59, david.wastberg@almega.se