Kommentar från Almega, Friskolorna och Vårdföretagen: Reepalu-utredningens förslag hotar kvalitén och valfriheten

I kvällens SVT Agenda bekräftar Ilmar Reepaluatt utredning han leder kommer föreslå en vinstbegränsning.
Genom att göra begränsningar för alla de aktörer som levererar hög kvalitet inom välfärden riskerar man att fler slås ut och färre vågar att starta upp nya verksamheter. När valfriheten och konkurrensen stryps kommer även kvaliteten att sjunka

I kvällens SVT Agenda bekräftar regeringens utredare, Ilmar Reepalu att utredning han leder kommer föreslå en vinstbegränsning motsvarande 10 %, eller lägre, på det insatta kapitalet i företag som verkar inom välfärdssektorn.

Genom att göra begränsningar för alla de aktörer som levererar hög kvalitet inom välfärden riskerar man att fler slås ut och färre vågar att starta upp nya verksamheter. Det gör att du som anställd, som elev och som patient kommer få betydligt mindre valmöjligheter. När valfriheten och konkurrensen stryps kommer även kvaliteten att sjunka

  • Reepalu-utredningens förslag om att reglera hur mycket vinst privata företag ska få göra är oerhört anmärkningsvärt och ett stort ingrepp i den fria företagsamheten. Förslaget skulle om det genomfördes kunna få oöverskådliga konsekvenser. Om regeringen går vidare med förslaget kommer elever, patienter och anställda i framtiden ha färre skolor och färre vårdcentraler att välja mellan, vilket skulle resultera i minskad valfrihet och sjunkande kvalitet. Förslaget andas signalpolitik och bör kastas i papperskorgen, säger Anna-Karin Hatt VD för Almega.

Flertalet studier visar att privat aktörer har hög nöjdhet och god kvalitet, i flera fall betydligt bättre än de offentliga alternativen. Det visar inte minst den statistik som finns. Varje dag går över 340.000 elever i Sverige till en friskola och 60.000 medarbetare har valt att arbeta i en friskola. Det görs årligen 20 miljoner patientbesök hos privata vårdgivare i hälso- och sjukvården och mer än 40 000 äldre får sin hemtjänst av en privat omsorgsgivare.

Detta är nu hotat om regeringen väljer att gå vidare med Reepalu-utredningens förslag.

  • Om Reepalu menar allvar är detta en tragedi. Hans egen "expert" konstaterar att modellen slår ut flera av Sveriges viktigaste vårdföretag. Han går från välfärdsutredare till välfärdsutraderare, säger Håkan Tenelius, näringspolitisk chef på Vårdföretagarna
  • Att fler elever än någonsin vill gå i friskola, lärarna trivs bättre där spelar ingen roll -partiideologin går före fakta. Och skattebetalarna får betala än mer, säger Ulla Hamilton VD friskolorna.
  • Almega organiserar nära 60 olika branscher och nära 11 000 tjänsteföretag där många säljer tjänster till offentlig sektor. Många av dem ställer sig nu frågan: vilken bransch skulle stå näst på tur att omfattas av vinstbegränsningar, om regeringen går vidare med Reepalus förslag? säger Anna-Karin Hatt VD för Almega.