Innovationer och investeringar i välfärden stryps idag

I och med dagens uppgörelse om välfärden kommer såväl investeringar som innovation inom välfärden att drabbas negativt. De regleringarna som Vänsterpartiet lyckats få regeringen att böja sig för kommer få mycket stor påverkan på verksamheten redan nu säger bransch- och arbetsgivarorganisationen Almega.

I och med dagens uppgörelse om välfärden kommer såväl investeringar som innovation inom välfärden att drabbas negativt. De regleringarna som Vänsterpartiet lyckats få regeringen att böja sig för kommer få mycket stor påverkan på verksamheten redan nu säger bransch- och arbetsgivarorganisationen Almega.

– Vänsterpartiet och regeringens uppgörelse bygger på anekdoter och myter vilket också var det enda underlag som presenterades vid pressträffen. Dagens förslag kan komma visa sig vara ett historiskt misstag för den svenska välfärdsmodellen avslutar Ulf Lindberg

Företagen kommer inte att vänta på att utredningen presenteras 2016, utan redan nu kommer regerings uppgörelse att påverka företagens investeringar och innovationer.

– Utan långsiktiga förutsättningar att bedriva verksamheten kommer det inte heller att fattas beslut om långsiktiga investeringar, säger Ulf Lindberg som är näringspolitisk chef på Almega.

Det är de mindre företagen där vinst ofta är en del av lönen som kommer att drabbas hårdast av Vänsterpartiets uppgörelse med regeringen. De flesta företagen inom välfärden är små och möjligheten att ta ut vinst är central för att grundarna ska kunna arbeta i företaget. De som nu drabbas är sjuksköterskor, förskolärare och andra som startat egen verksamhet.

– Alldeles oavsett vad Vänsterpartiet och regeringen påstår råder ingen som helst tvekan om att valfriheten kommer att försämras på ett mycket drastiskt sätt, säger Ulf Lindberg.

Almega har låtit revisionsbyrån KPMG utreda konsekvenserna av att ställa krav på så kallade SVB-bolag inom välfärdssektorn. Krav på SVB-bolag eller liknande är en central del av Vänsterpartiets och regeringens uppgörelse. Konsekvenserna av regler kring kraftiga begränsningar av vinstuttag för företag inom välfärden skulle bl a innebära:

·  Negativa konsekvenser på en rad olika områden som sammantaget sannolikt leder till att den mångfald av aktörer och som idag finns inom välfärden försvinner.

·  Ingen eller begränsad möjlighet till återbetalning på ägarens investerade tid, kunskap och kapital.

·  Svårigheter att resa externt kapital inklusive begränsade möjligheter till banklån i en bransch som av långivarna redan anses ha hög risk på grund av framtida intäkter.

·  Potentiella svårigheter att sälja företaget samt begränsade möjligheter att få avkastning på det värde som bolaget har skapat.

För mer information:

Ulf Lindberg
näringspolitisk chef
Tfn: 070-345 69 51

David Wästberg
presschef
Tfn:070-345 68 59