Indikator: Tjänstesektorn vänder ner från extremt hög nivå

Almegas tjänsteindikator för årets andra kvartal pekar på en försvagning av både tillväxten, sysselsättningsökningen och prisutvecklingen i tjänstesektorn.

Almegas tjänsteindikator för årets andra kvartal pekar på en försvagning av både tillväxten, sysselsättningsökningen och prisutvecklingen i tjänstesektorn.

Tjänstesektorn har hittills visat stark motståndskraft mot den svagare utvecklingen i omvärlden. Det syns bland annat på att första kvartalet i år blev oväntat starkt.

– Det är viktigt att komma ihåg att det fortfarande råder stor osäkerhet kring hur återhämtningen under resten av året kommer att se ut. Osäkerheten kring statsskuldskrisen i euroområdet kommer att spela en stor roll under resten av året, och antagligen längre än så, säger Almegas chefekonom Lena Hagman.

Almegas arbetsmarknadsindikator pekar på att sysselsättningen ökar allt långsammare inom den privata tjänstesektorn, en trend som inleddes under 2011 och som nu väntas fortsätta under andra kvartalet i år.

Inom samtliga tjänstebranscher är resursutnyttjandet ändå mycket högt i dagsläget, då det knappt finns någon ledig kapacitet att öka produktionen ytterligare.

– Det finns idag knappt några lediga resurser att använda för att möta en högre efterfrågan. Företagen kommer att behöva anställa fler för att möta en ökad efterfrågan när konjunkturen tar ny fart. Problemet är att företagen redan har svårt att hitta tillräckligt med arbetskraft med den kompetens de behöver, säger Lena Hagman

Almegas prisindikator indikerar en fortsatt inbromsning av företagens prishöjningar. Avmattningen påbörjades under tredje kvartalet förra året och indikatorn pekar på att den kommer att fortsätta även under andra kvartalet i år både inom handeln och inom övriga tjänstenäringar.

 

För mer information:

Lena Hagman
chefekonom
tfn: 076-108 82 51

Linnea Kvist
analytiker
tfn: 070-590 34 45

David Wästberg
presschef
tfn: 070-345 68 59