Inbjudan Malmö: Frukostseminarium om hur extra valet påverkar näringslivet

Välkommen till ett frukostseminarium där Ulf Lindberg, näringspolitisk chef på Almega, analyserar det politiska läget, vad konsekvenserna blir för tjänstesektorn av att regeringens budget föll och att det av allt att döma blir extra val.

Tid och plats
Den 10 december kl 8.30-9.30, frukost serveras från kl 8.00.
Almegas kontor på Jörgen Kocksgatan 1B i Malmö.

Välkommen till ett frukostseminarium där Ulf Lindberg, näringspolitisk chef på Almega, analyserar det politiska läget och vad konsekvenserna blir för tjänstesektorn av att regeringens budget föll och att det av allt att döma blir extra val.

Tid och plats
Den 10 december kl 8.30-9.30, frukost serveras från kl 8.00.
Almegas kontor på Jörgen Kocksgatan 1B i Malmö.

Flera av de förslag regeringen lade i sin budget såsom avskaffandet av LOV i primärvården, borttagande av reduktionen av sociala avgifter för unga, införandet av särskild löneskatt för personer över 65 år, höjning av marginalskatt, halvering av RUT-avdraget m.m. skulle slagit slå hårt mot tjänstesektor, dessa har nu fallit. Samtidigt går vi nu in i ett läge med tilltagande politisk turbulens och osäkerhet vilket kan komma att påverka näringslivets förutsättningar.

De privata tjänstenäringarna svarar för drygt 45 % av den totala sysselsättningen i Sverige, inkluderas även offentliga myndigheter jobbar 3 av 4 i tjänstesektorn. Tre fjärdedelar av de jobb som skapats inom den privata tjänstesektorn under de senaste tjugo åren har kommit inom de kunskapsintensiva branscherna.

I anslutning till seminariet finns det möjlighet till ett enskilt möte med Ulf Lindberg. Det finns även möjlighet att prata med något av våra medlemsföretag i anslutning till seminariet.

För mer information:
Josefine Fransson
Tel: +46 (0)31 62 94 20