Inbjudan: Är det möjligt att ställa krav på driftsform i offentlig upphandling?

Tjänsteföretagens bransch- och arbetsgivarorganisation Almega bjuder in till seminarium om vad Lagen om offentlig upphandling och EU-rätten säger om möjligheten att välja bort eller gynna olika företag vid offentliga upphandlingar, beroende på driftsform.

Med anledning av socialdemokraternas partistyrelse och LO:s förslag att kunna välja eller särskilt gynna vissa bolagsformer i upphandlingar har jur.dr. Andrea Sundstrand på Almegas uppdrag genomfört ett rättsutlåtande för att granska om det är förenligt med om det är förenligt med LOU och EU-rätten att ställa sådana krav.

Andrea Sundstrand presenterar själv rättsutlåtandet och sina slutsatser på seminariet. Därefter följer kommentarer från Ellen Hausel Heldal, avdelningsdirektör Konkurrensverket, Ardalan Shekarabi, Doktorand vid Uppsala universitet och tidigare ordförande SSU, samt Åsa Edman, huvudsekreterare Upphandlingsutredningen 2010.

Moderator: Ulf Lindberg, näringspolitisk chef, Almega

Tid och plats: Tisdag den 5 februari klockan 13.00-15.00. Kaffe serveras från 12.30. Almega, Sturegatan 11 i Stockholm.

Anmälan: Anmälan till Rosie Richards (rosie.richards@almega.se) senast den 1 februari.