Höjda marginalskatter är fel väg!

Regeringen vill att 40 000 fler löntagare ska betala statlig inkomstskatt 2018. Dessutom ska 13 000 fler betala värnskatt. Almega anser att detta är mycket beklagligt, och riskerar dämpa tillväxten i de kunskapsintensiva tjänstenäringarna. Istället bör marginalskatterna sänkas generellt, menar Almega.

Regeringen vill att 40 000 fler löntagare ska betala statlig inkomstskatt 2018. Dessutom ska 13 000 fler betala värnskatt. Almega anser att detta är mycket beklagligt, och riskerar dämpa tillväxten i de kunskapsintensiva tjänstenäringarna. Istället bör marginalskatterna sänkas generellt, menar Almega.

- Enligt uppgifter i media kommer marginalskatterna att höjas i samband med höstbudgeten. Fler ska betala statlig inkomstskatt och värnskatt. Detta innebär att det blir svårare för kunskapsintensiva tjänsteföretag – de företag som vuxit mest de senaste tio åren – att skaffa nödvändig kompetens, inte minst från andra länder än Sverige. Höga marginalskatter ökar även kostnaderna för dessa företag, som därmed får en konkurrensnackdel gentemot utländska konkurrenter. Detta är mycket beklagligt. Sverige riskerar att straffa ut sina viktigaste företag och jobbskapare, säger Ulf Lindberg, näringspolitisk chef Almega.

Almega hade hellre sett att regeringen gått motsatt väg och gjort en generell sänkning av marginalskatterna.

Presskontakt:
Ingrid Hedenvind Brask, presschef
Tel: 070 400 35 09