Höjd arbetsgivaravgift slår hårt mot unga

I dag väntas riksdagen besluta om att avskaffa nedsättningen av arbetsgivaravgifter för unga. Almega varnar för att detta kommer få stora konsekvenser för unga, som därmed måste konkurrera om även traditionella ingångsjobb med äldre och mer erfarna. Men det riskerar även att gå ut över bland annat skol-, vård- och omsorgsföretag – som inte kompenseras för höjda lönekostnader.

I dag väntas riksdagen besluta om att avskaffa nedsättningen av arbetsgivaravgifter för unga, från och med den 1 augusti. Almega varnar för att detta kommer få stora konsekvenser för unga, som därmed måste konkurrera om även traditionella ingångsjobb med äldre och mer erfarna. Men det riskerar även att gå ut över bland annat skol-, vård- och omsorgsföretag – som inte kompenseras för höjda lönekostnader.

– Vi varnade under valrörelsen för att en höjning av arbetsgivaravgifterna för personer under 25 skulle göra det svårare för ungdomar att få och behålla jobb, säger Almegas näringspolitiske chef Ulf Lindberg. Trots detta vill regeringen genomföra det från den 1 augusti i år. Fullt ut innebär det en höjning på cirka 19 miljarder kronor.

En rad branscher drabbas av avgiftshöjningen – däribland skola, vård och omsorg. Almega påpekar att dessa branscher tillsammans med t.ex. städning, bemanning, callcenter och fastighetstjänster för många är ett viktigt första steg in på arbetsmarknaden. Genom att höja trösklarna för företag att anställa unga riskerar arbetslösheten att öka.

I regeringens vårbudget sägs, under Utgiftsområde 25 – Allmänna bidrag till kommuner: ”Till följd av att regeringen har valt att i propositionen Vårändringsbudget för 2015 föreslå och avisera att kommunsektorn kompenseras med anledning av förslaget att slopa nedsättningen av arbetsgivaravgiften för unga beräknas utgifterna under utgiftsområdet öka med 0,9 miljarder kronor 2015, 1,7 miljarder kronor 2016 och 0,5 miljarder kronor 2017, jämfört med föregående år.”

– Regeringen avsätter avsevärda summor till kommunerna för att kompensera för den kostnadsökning som blir följden av att höja arbetsgivaravgiften för unga, säger Almegas näringspolitiska expert Marie Silfverstolpe. Men inget sägs om den stora mängd företag som i dag bedriver skol-, vård- och omsorgsverksamhet och en lång rad andra tjänster på uppdrag åt kommunerna och som ofta utför jobb i ”konkurrens” med kommunens egen verksamhet.

Ersättningarna till kommunens entreprenörer läggs fast i avtal och kan inte höjas hur som helst. En höjning av arbetsgivaravgifterna innebär en kostnadshöjning som det inte tagits höjd för i offerter som legat till grund för kontrakten mellan kommunerna och företagare. Almega menar att det kommer att få konsekvenser och bland många medlemsföretag finns en stor oro över hur dessa besparingar ska kunna göras, utan att det går ut över högt ställda krav på kvalitet.

Almega anser att staten och kommunerna borde betala motsvarande kompensation till de företagare som nu drabbas av kostnadsökningar till följd av den höjda arbetsgivaravgiften för unga, för att inte konkurrensen ska snedvridas.

– Regeringens första egna budget imponerar inte när det gäller att minska arbetslösheten. Det första steget är bakåt, avslutar Ulf Lindberg.

För mer information, kontakta:
Marie Silfverstolpe, näringspolitisk expert Almega, tel. 070-345 69 53
Ulf Lindberg, näringspolitisk chef Almega, 070-345 69 51