Hinder för vinstdrivande företag strider mot EU-rätten

Tjänsteföretagens bransch- och arbetsgivarorganisation Almega har låtit en av Sveriges ledande experter på ämnet granska vad Lagen om offentlig upphandling (LOU) och EU-rätten säger om möjligheten för kommuner att utesluta eller gynna vissa företag vid offentlig upphandling, beroende på driftsform.

Idén att kommuner själva kan bestämma vilka typer av företag som ska få vara med i en upphandling, eller att vissa driftsformer ska gynnas framför andra, är inte möjligt enligt EU:s grundläggande fördrag. Därmed faller förslagen om att tvinga in privat verksamhet i särskilda driftsformer. Det menar Almega som låtit juridisk expertis granska rättsläget.

Vid ett seminarium på tisdag den 5 februari presenterar jur. dr. Andrea Sundstrand ett rättsutlåtande kring vad Lagen om offentlig upphandling (LOU) och EU-rätten säger om möjligheten att utesluta eller gynna vissa företag vid offentlig upphandling, beroende på driftsform.

Bakgrunden är bland annat LO:s förslag om att så kallade ”samhällsbolag”, med stora begränsningar för möjligheten att ta ut vinst, görs till huvudregel för aktiebolag i välfärdssektorn.

Sundstrand konstaterar att det enligt EU-rätten inte är möjligt att i offentliga upphandlingar, exempelvis av välfärdstjänster, positivt särbehandla företag utan vinstsyfte. Det är heller inte möjligt att hindra vinstdrivande företag från att delta i sådana upphandlingar. Det skulle strida mot EUF-fördragets (en del av vad som tidigare kallades Romfördraget) principer om likabehandling och öppenhet, vilka föreskriver att alla företag ska ha rätt att delta i en offentlig upphandling.

– Socialdemokraterna och LO måste nu bekänna färg, säger Almegas näringspolitiske chef Ulf Lindberg. Antingen accepterar man konkurrens på lika villkor och fortsätter utveckla kvalitet och valfrihet tillsammans med företagen i välfärdssektorn, eller så gör man gemensam sak med de som vill vrida klockan tillbaks; avskaffa valmöjligheterna i skola, förskola vård och omsorg och driva all verksamhet i offentlig förvaltning.

– Våra medlemsföretag är öppna för att bättre mäta och synliggöra kvalitet i alla verksamheter och stärka tillsynen. Det är ett arbete som redan påbörjats och vi välkomnar samarbete med såväl fackföreningar som politiska partier, avslutar Lindberg.