Hårt slag mot tjänstesektorn i regeringens budget

Arbetsgivarorganisationens Almega ser skattehöjningarna i regeringens budget som ett direkt hot mot tjänstesektorn och de branscher där flest jobb skapas.


Arbetsgivarorganisationens Almega ser skattehöjningarna i regeringens budget som ett direkt hot mot tjänstesektorn och de branscher där flest jobb skapas.

– Att regeringen nu höjer arbetsgivaravgifterna för unga innebär en kraftig kostnadshöjning för företag med många unga anställda. Det är ett hårt slag mot en av de grupper som har svårast att komma in på arbetsmarknaden, säger Ulf Lindberg, näringspolitisk chef.

– Vi hör bland våra medlemmar att det här kommer att få en direkt effekt och det redan nu finns exempel på där man minskar sin personalstyrka.

Regeringens satsning på traineejobb som lyfts fram som ersättning skapar inga riktiga jobb och är inget alternativ, menar Ulf Lindberg.

Den planerade halveringen av rut-avdraget under 2016 är ytterligare ett hårt slag mot hemservicebranschen som har tagit människor ur utanförskap och in i den samhälleliga gemenskapen det innebär att arbeta vitt.

Resultatet av en halvering av skatteavdraget blir att allt fler riskerar att åter hamna i utanförskap – vita jobb riskerar att bli svarta, och det blir fler vita deltidsjobb på bekostnad av heltid när företagen tvingas skära ner. Minst lika oroande är höjningen av marginalskatterna. 8 av 10 i Sverige idag arbetar i tjänstesektorn som står för allt fler av de nya jobben – en höjning av marginalskatten riskerar att Sverige både tappar arbetstillfällen och nya investeringar.

– Vi får återigen världens högsta marginalskatter och det är mycket negativt för kunskapsintensiva tjänsteföretag, som är akademikertäta. Nettoinkomsten minskar nu för många av nyckelpersonerna i företagen vilket gör det svårare att behålla och rekrytera arbetskraft på en internationell marknad, säger Ulf Lindberg.

Almega ser dock positivt på att regeringen inte går vidare med slopad sjuklönevecka och i stället lägger fram förslag om ett bättre högkostnadsskydd. Att förbättra högkostnadsskyddet är ett betydligt bättre sätt att på ett kostnadseffektivt sätt stödja de företag som drabbas av hög sjukfrånvaro.


För mer information:

Ulf Lindberg
näringspolitisk chef
Tfn: 070-345 69 51

David Wästberg
presschef
Tfn:070-345 68 59