Handelsanställdas strejkhot avblåst

Under tisdagen kom Almega Tjänsteföretagen, Medieföretagen, Tjänsteförbunden och Handelsanställdas Förbund överens om ett nytt kollektivavtal på området Lagerpersonal och Chaufförer, Fryshusföretag och Lagring och distribution. Därmed drar facket tillbaka sitt varsel om strejk.

Under tisdagen kom Almega Tjänsteföretagen, Medieföretagen, Tjänsteförbunden och Handelsanställdas Förbund överens om ett nytt kollektivavtal på området Lagerpersonal och Chaufförer, Fryshusföretag och Lagring och distribution. Därmed drar facket tillbaka sitt varsel om strejk. 

– Det är väldigt skönt att vi lyckades nå en överenskommelse och att våra medlemmar därmed slipper drabbas av en strejk lagom till midsommar, säger Aimo Pekkala förhandlingsansvarig för arbetsgivarna.

Parterna var inte överens om vilka regler som skulle gälla för inhyrning av personal. Arbetsgivarna har nu fått igenom en skrivning som gör det möjligt att förlänga ett inhyrningsuppdrag utan att det krävs en ny förhandling med facket.

– Då våra medlemmar har en väldigt ojämn arbetsbelastning är det viktigt att ha den flexibiliteten för att kunna sköta verksamheten, säger Aimo Pekkala.

Almega menar dock att flera av de skrivningarna som finns i avtalet begränsar arbetsgivarnas möjlighet att anlita inhyrd personal kommer att strida mot svensk lagstiftning när EU:s bemanningsdirektiv implementeras i svensk lag.

– Det är väldigt märkligt att vi nu tvingas skriva in bestämmelser i kollektivavtalet som står i strid mot EU-direktiv. Men vi lär få anledning att återkomma i den frågan, säger Aimo Pekkala.

Det nya avtalet innebär även villkorsändringar för den delen som rör lager och distribution som gör det möjligt att företaget beordra övertid utan reservationer eller invändningar av medarbetare.

För mer information:

Aimo Pekkala
förhandlingsansvarig
Almega
tfn: 073-038 30 27

David Wästberg
presschef
Almega
tfn: 070-345 68 59