Handelsanställda varslar om strejk för lagvidriga krav

Handelsanställdas förbund har varslat om konflikt mot Almega Tjänsteföretagen, Medieföretagen och Tjänsteförbunden på området Lagerpersonal och Chaufförer, Fryshusföretag och Lagring och distribution. Konflikten gäller att facket på ett orimligt och snart olagligt sätt vill begränsa användandet av inhyrd personal.

Handelsanställdas förbund har varslat om konflikt mot Almega Tjänsteföretagen, Medieföretagen och Tjänsteförbunden på området Lagerpersonal och Chaufförer, Fryshusföretag och Lagring och distribution. Konflikten gäller att facket på ett orimligt och snart olagligt sätt vill begränsa användandet av inhyrd personal.

Det tvisten handlar om är att Handelsanställda vill föra in regleringar som kraftigt begränsar företagens möjligheter att använda sig av inhyrd personal. Det handlar om skrivningar som bara tillåter användande av svenska bemanningsföretag med svenska kollektivavtal och krav på att företag vid varje enskilt tillfälle som någon bemanningsanställd ska hyras in måste förhandlingar föras enligt en särskild ordning.

– Förutom att det blir både opraktiskt och byråkratiskt för företagen så strider skrivningarna mot EUs Bemanningsdirektiv. Dessutom kommer direktivet att bli svensk lag inom kort och då kommer skrivningen även att strida mot svensk lag, säger Stefan Koskinen. Handels tänker strejka för att få in bestämmelser i kollektivavtalet som strider mot lag och rätt. Det är ett uppenbart missbruk av konfliktvapnet som inte direkt stärker den svenska modellen.

På avtalsområdet finns ett 40-tal företag med sammanlagt cirka 1 000 anställda. Dessa tas ut i strejk från och med midnatt den 21 juni.

– Avtalsområdet är litet och följer Svensk Handels stora partihandelsavtal. Vi accepterar 665 kronor i lönehöjningar – precis som inom handelns område. Detta trots att medellönen är lägre på det här området, säger Medieföretagens förbundsdirektör Charlott Richardson.

För mer information

Stefan Koskinen
förbundsdirektör
Almega Tjänsteföretagen
tfn: 073-984 81 45

Charlott Richardson
förbundsdirektör
Medieföretagen
tfn: 070-382 70 33

David Wästberg
presschef
Almega
tfn: 070-345 68 59