Frukostseminarium med vice Riksbankschef Cecilia Skingsley

Almega bjuder in till frukostseminarium där vice Riksbankschef ​Cecilia Skingsley talar om det aktuella penningpolitiska läget och inflationsmålet. Detta kommenteras av Lena Hagman, chefekonom Almega, samt Lars Jagrén, chefsekonom Unionen.

Cecilia Skingsley kommer att tala om det aktuella penningpolitiska läget och inflationsmålsregimens förtjänster. Hon tar även upp olika strukturella trender som penningpolitiken i Sverige och andra länder har att förhålla sig till, samt diskuterar förslag till eventuella modifieringar av inflationsmålspolitiken som förts fram i den internationella debatten.

Därefter ger Lena Hagman, chefekonom Almega, samt Lars Jagrén, chefsekonom Unionen, kommentarer bl a med utgångspunkt i betydelsen för konkurrenskraft, lönebildning och kommande avtalsrörelse.

Datum och tid:
Fredag den 22 maj, kl. 08.30 - 09.30, frukost serveras från 08.00
Plats: Almega, Sturegatan 11, Stockholm
Anmälan: Gustav Wiel-Berggren, gustav.wiel-berggren@almega.se