Friskolornas riksförbund blir del av Almega Tjänsteföretagen

Friskolornas riksförbund har idag på ett extra årsmöte beslutat att ansöka om att bli ett branschförbund i Almega Tjänsteföretagen.

Friskolornas riksförbund har idag på ett extra årsmöte beslutat att ansöka om att bli ett branschförbund i Almega Tjänsteföretagen.

Medlemskapet syftar till att intensifiera Friskolornas utåtriktade verksamhet i form av ökade kontakter med politiker, media, forskningsinstitut och andra viktiga aktörer inom skolvärlden. En samverkan med den kompetens inom dessa områden som finns inom Almega ger större möjligheter att uppnå detta. Likaså underlättas samtalet med medlemmar och kommuner ute i landet av gemensamma aktiviteter med Svenskt Näringslivs regionala kontor.

- Det känns mycket bra att vi kunnat ta detta steg. Vi har många viktiga frågor att ta itu med framåt. Att värna om föräldrars och ungdomars möjlighet att välja den förskola och skola som ger dem bästa förutsättningar är vår ledstjärna. Det kräver att de fristående verksamheterna kan fortsätta att utvecklas. Vi tror att vårt arbete för att säkra detta kan göras ännu bättre genom detta samarbete, säger Friskolornas riksförbunds ordförande Gunvor Engström.

Friskolornas riksförbund blir härmed ett branschförbund inom Almega Tjänsteföretagen. Medlemmarna avgör även i framtiden vilken arbetsgivarorganisation de vill tillhöra. Samgåendet kan ske efter att Almega Tjänsteföretagen hållit sitt årsmöte den 1 februari 2012.

- Vi är mycket glada att Friskolornas Riksförbund nu valt att ta detta steg. Genom ett fördjupat samarbete kring bransch- och arbetsgivarfrågor kommer vi tillsammans kunna hjälpa de fristående verksamheterna i arbetet att fortsätta utveckla den svenska skolan, säger Stefan Koskinen, förbundsdirektör vid Almega Tjänsteföretagen.

 

För ytterligare information:

www.almega.se
www.friskola.se

Gunvor Engström
ordförande, Friskolornas Riksförbund
tfn. 070-593 00 93

Stefan Koskinen
förbundsdirektör, Almega Tjänsteföretagen
tfn. 073-984 8145