FoI-råd lyfter innovationskraften i kunskapsintensiva tjänsteföretag

​I dag tillsätter Almega en ny referensgrupp ska stötta arbetet med frågor inom forskning, affärsutveckling och innovation. Målet är att öka konkurrenskraften i svenskt näringsliv genom att stärka tjänstesektorns kompetens och skapa förutsättningar för företag att utveckla affärer.

I dag tillsätter Almega en ny referensgrupp ska stötta arbetet med frågor inom forskning, affärsutveckling och innovation. Målet är att öka konkurrenskraften i svenskt näringsliv genom att stärka tjänstesektorns kompetens och skapa förutsättningar för företag att utveckla affärer.

– Tjänsteföretagen har en viktig roll att spela i den innovationspolitiska debatten och det konkreta arbetet med innovation, säger Almegas nytillträdda vd Anna-Karin Hatt. Genom Almegas Forsknings- och Innovationsråd blir våra medlemsföretag en självklar part för politiska beslutsfattare, myndigheter och medier att involvera i diskussionen och arbetet med dessa frågor.

FoI-rådet har i dag sitt första möte och kommer att fungera som rådgivande till Almega i frågor kring kunskap/kompetens och utveckling/innovation. Det kommer delta i opinionsbildning och påverkansarbete i möten med främst utbildnings- och näringsdepartementen samt myndigheter som exempelvis VINNOVA och Tillväxtverket. Inom ramen för arbetet kan det även bli aktuellt med debattartiklar, seminarier och andra aktiviteter.

I rådet ingår tretton representanter från Almegas medlemsföretag och kommer att ledas av Magnus Karlsson, Ericsson. Sammansättningen är bred och innefattar ett flertal branscher och perspektiv. Deltagarna förenas i sitt intresse av näringspolitiska och samhällspolitiska frågor, med fokus på kunskap/kompetens och utveckling/innovation.

– Inledningsvis kommer FoI-rådet arbeta fram en gemensam kunskapsplattform för vilka frågor som är aktuella i politiken/systemet, säger Anna-Karin Hatt. Det kan handla om att uppdatera bilden av näringslivets struktur och hur vi ökar förståelsen om kunskapsintensiva tjänsteföretags betydelse för värdeskapande, sysselsättning, export och innovationskraft. Men också t ex hinder och möjligheter för tjänsteföretag att delta i samverkansprojekt mellan akademi/näringsliv. Hur finner vi fungerande modeller för samverkan?

Andra områden som Almega bedömer intressanta för FoI-rådet att titta på är kompetensförsörjningen för tjänstesektorn, något som i dag är en flaskhals för många företag. Vidare vill man diskutera EU:s digitala inre marknad och företagens möjligheter att bygga tjänster på öppna data, samt ge regeringen inspel inför den aviserade forsknings- och innovationspropositionen 2016.

Bilaga: Medlemmar i Almegas Forsknings- och Innovationsråd