Ett ökat entreprenörskap - hur ser vägen dit ut i Sverige? Göteborg 27/11

​Entreprenörer vitaliserar gamla branscher och skapar nya. Men hur ser klimatet för entreprenörskap ut idag i Sverige? Vilka hinder och möjligheter finns för ett ökat entreprenörskap inom kunskapsintensiva tjänsteverksamheter? Välkommen på ett lunchseminarium som diskuterar detta vidare.

Entreprenörer vitaliserar gamla branscher och skapar nya. Exempelvis inom vårdsektorn har entreprenörers idéer inom nya innovativa verksamheter även spillt över på den offentliga sektorn. Många fler ingenjörer startar eget och blir IT- och teknikkonsulter som ger innovationskraft i andra tjänsteföretag och i industrin. Det skapar förändring. Hur ser klimatet för entreprenörskap ut idag i Sverige? Vilka hinder och möjligheter finns för ett ökat entreprenörskap inom kunskapsintensiva tjänsteverksamheter? Kritiker säger att det inte går att efterlikna Silicon Valley, men hur gör man då? Handlar det om förändrade attityder och mod/tillåtande miljöer? Hur kan utbildningssystemet verka främjande?

Medverkande:
Håkan Eriksson, näringspolitisk expert, Almega
Christian Zanders, koncernchef Jetshop
Malin Johansson, koncernchef Frida Utbildning
Filippa Johansson, verksamhetsutvecklare Frida Utbildning
Teresa Jonek, näringspolitisk expert FoI-frågor, Almega

Datum: Fredagen den 27 november 2015
Tid: 12.00-13.00, lunch serveras från kl 11.30
Plats: Almegas lokaler, Södra Hamngatan 53 i Göteborg. Ring på till Svenskt Näringsliv på gatuplan och åk upp till våning 3.

Anmälan till: Anette Eriksson, anette.eriksson@almega.se , 031-62 94 83

Välkommen!


Under våren och hösten 2015 arrangerar Almega lunchseminarier i Göteborg med intressanta presentationer och diskussioner om innovationskraften i kunskapsintensiva tjänsteföretag (KIS-företag). Först ger vi en aktuell bild av dagens näringsliv, därefter belyser och diskuterar vi frågan om nya behov inom utbildningsväsendet, det innovationsstödjande systemet och främjandet av entreprenörskap. Seminarierna bjuder in till diskussion om vilka möjligheter som skapas, men också om vad som måste göras för att skapa gynnsamma förutsättningar för näringslivet, regionen och Sverige i den globala konkurrensen.

Göteborg är en tjänstestad med stark internationell konkurrenskraft. Vad behövs för att vara en vinnare i framtiden?