En strejk kostar Unionens medlemmar över 1000 kronor per person

Unionen har varslat Almega Tjänsteföretagen och Medieföretagen om strejk. Bryter strejken ut går alla Unionens medlemmar, som berörs av kollektivavtalet, miste om retroaktiva löneökningar från den 1 maj. Det motsvarar cirka 1 100 kronor per anställd om strejken pågår i en vecka.

Unionen har varslat Almega Tjänsteföretagen och Medieföretagen om strejk. Bryter strejken ut går alla Unionens medlemmar, som berörs av kollektivavtalet, miste om retroaktiva löneökningar från den 1 maj. Det motsvarar cirka 1 100 kronor per anställd om strejken pågår i en vecka.

I det förhandlingsavtal som finns mellan Almega Tjänsteföretagen, Medieföretagen och Unionen framgår det tydligt att det inte blir någon retroaktiv lönehöjning vid en utbruten konflikt.

Under måndagen varslade fackförbundet Unionen om strejk innan medlarna ens lagt något förslag.

– Jag är inte helt säker på att Unionen har informerat sina medlemmar om att de kommer bli av med retroaktiva löneökningar på en tusenlapp om de går ut i strejk, säger Stefan Koskinen och Charlott Richardson, Almega Tjänsteföretagen och Medieföretagens förbundsdirektörer i ett gemensamt uttalande.

Frågan om retroaktivitet regleras i ett särskilt förhandlingsavtal mellan Almega Tjänsteföretagen och Medieföretagen. I avtalets § 7 står det:

”Om stridsåtgärd som varslats av facklig organisation träder i kraft går alla anspråk på retroaktiv tillämpning av villkor om lön eller annan ersättning förlorade.”

Om strejken utlöses innebär det alltså att alla anställda som omfattas av kollektivavtalet, inte bara de som är uttagna i strejk, går miste om retroaktiva löneökningarna från och med den 1 maj. Varje medlem hos Unionen förlorar i genomsnitt cirka 900 kronor i samma stund som Unionen utlöser strejken och ytterligare cirka 160 kronor för varje vecka konflikten pågår. Totalt har Unionen cirka 11 000 medlemmar i detta avtalsområde.

Avtalsområdet omfattar till exempel tidskrifts- och bokförlag, men reklambyråer samt resebyråer och betalningsverksamhet. Yrkesgrupperna är säljare, ekonomer, receptionister, redaktörer, inköpare och annonsutformare.

Totalt omfattar avtalet över 1 200 företag med 28 000 anställda. Unionen har varslat 10 företag, med cirka 1 000 unionenmedlemmar anställda, om strejk. Den varslade strejken träder i kraft torsdag den 7e juni klockan 12:00 om parterna inte enas om ett nytt avtal innan dess.

 

För mer information

Stefan Koskinen
förbundsdirektör, Almega Tjänsteföretagen
tfn: 073-984 81 45

Charlott Richardson
förbundsdirektör, Medieföretagen
tfn: 070-382 70 33

Gabriella Forssell
avtalsansvarig, Medieföretagen
tfn: 070-345 68 52

David Wästberg
presschef, Almega
tfn: 070-345 68 59