Budgeten slår hårt mot hemservicebranschen

Om regeringens budgetproposition blir antagen av riksdagen väntas tusentals anställda bli uppsagda. Det konstaterar bransch- och arbetsgivarorganisationen Almega Hemserviceföretagen.

Om regeringens budgetproposition blir antagen av riksdagen väntas tusentals anställda bli uppsagda. Det konstaterar bransch- och arbetsgivarorganisationen Almega Hemserviceföretagen.

Nu står det klart att regeringen vill halvera RUT-avdraget. Valdebattens retorik har följt med ända in i budgeten, där avdraget framställs som riktat mot höginkomsttagare med inomhuspool.

– Vi förstår uppriktigt talat inte vad regeringen menar. Branschen har idag mer än en halv miljon kunder. Det är vanliga svenskar i alla inkomstklasser vars vardag står eller faller på att de har råd med våra tjänster, säger Eva-Karin Dahl, ordförande i Almega Hemserviceföretagen.

Men det är inte bara det halverade avdraget som slår mot branschen. 25 procent av de anställda är unga – med en höjd arbetsgivaravgift kommer färre arbetsgivare att intressera sig för dem.

– När vi anställer unga vet vi att de flesta inte kommer stanna länge. Några månader kanske – efter nästan en hel månads utbildning. De får en viktig rad på sitt CV, ett intyg att de kan sköta sitt arbete väl och en språngbräda till nästa jobb. Genom att höja arbetsgivaravgiften för unga blir konsekvensen att företagen återigen satsar på att anställa dem med mer erfarenhet och med större benägenhet att stanna längre i företagen, säger Eva-Karin Dahl.

Arbetsgivaravgiften slår även i andra änden av spektrat. Flera hemserviceföretag drivs av seniorer och anställer bara seniorer. Det är deras nisch, att pensionärer som vill och kan arbeta ska ha möjlighet att dryga ut kassan genom att hjälpa folk i hemmen och kunna göra detta vitt – inte svart. Med regeringens föreslagna skatt för arbetande pensionärer riskerar dessa företag att bli utkonkurrerade.

Eva-Karin Dahl tycker det är konstigt att den kvinnodominerade RUT-branschen står som måltavla för regeringen, medan det mansdominerade ROT-avdraget lämnas orört. Det är tydligt att detta inte är en besparingsåtgärd utan en markering från den nya regeringen om hur man ser på den jobbskapande hemservicebranschen.

– Hemservicebranschen har skapat 17 000 arbetstillfällen, ofta anställs de som står längst ifrån arbetsmarknaden. Denna budget innebär att tusentals av dessa återigen blir arbetslösa säger Eva-Karin.

Johan Huldt
Förhandlare/Rådgivare, Branschansvarig
+46 8 762 6864
johan.huldt@almega.se

Eva-Karin Dahl
Ordförande Almega Hemserviceföretagen, vd HomeMaid AB
08-501 29 675
Eva-Karin.Dahl@homemaid.se