Brexit slår hårt mot tjänstesektorn

​Att Storbritannien lämnar EU kommer att påverka den svenska tjänstesektorn mycket negativt. Sveriges tjänsteexport till Storbritannien utgör hela 10 procent av Sveriges totala tjänsteexport . Brexit kommer leda till svagare efterfrågan från Storbritannien på svensk export, vilket kommer påverka sysselsättningen negativt säger Anna-Karin Hatt, vd för Almega.

Att Storbritannien lämnar EU kommer att påverka den svenska tjänstesektorn mycket negativt. Sveriges tjänsteexport till Storbritannien utgör hela 10 procent av Sveriges totala tjänsteexport och en femtedel av Sveriges export av immateriella rättigheter, enligt SCB:s statistik över tjänsteexporten för 2015.

- Brexit kommer leda till svagare efterfrågan från Storbritannien på svensk export, vilket kommer påverka sysselsättningen negativt. Totalt 66 000 svenska jobb är idag avhängiga exporten från Sverige till Storbritannien, enligt uppgifter från Kommerskollegium. 60 procent av de jobben finns hos tjänsteleverantörerna, en siffra som nu riskerar att krympa ihop, säger Anna-Karin Hatt, vd för Almega.

- Brexit kommer påverka Sveriges tjänsteexport negativt och främst tjänsteleverantörerna, eftersom de bidrar mest till värdet på Sveriges export till Storbritannien i egenskap av leverantörer till företagen som exporterar till Storbritannien, säger Anna-Karin Hatt.

- Ett utträde kommer sannolikt öka kostnaderna för handeln mellan Sverige och Storbritannien. Kostnaderna för både varu- och tjänstehandeln kan komma att öka efter att nya handelsavtal omförhandlats efter Brexit. Sverige riskerar därmed att tappa exportintäkter om Storbritannien vänder sig till billigare leverantörer av bland annat insatstjänster, säger Lena Hagman, chefekonom Almega.