Branschförening för tolk- och översättningsbranschen under bildande

Ett första steg mot bildandet av en egen branschföreningen för landets tolk- och översättningsföretag togs torsdagen den 29 mars. Almega hade bjudit in till ett allmänt möte för branschen efter uppmaningar från enskilda företag.

Ett första steg mot bildandet av en egen branschföreningen för landets tolk- och översättningsföretag togs torsdagen den 29 mars. Almega hade bjudit in till ett allmänt möte för branschen efter uppmaningar från enskilda företag. 

Vid mötet utsågs en interimstyrelse som fick i uppdrag att närmare undersöka hur  en branschförening kan verka och formaliseras. Till ordförande i styrelsen utsågs Hans-Peter Lindqvist, ordförande  i Adman 100 Språk och tidigare bland annat vd för Adecco i Sverige. Hans-Peter Lindqvist har tidigare mångårig erfarenhet från arbete inom Almega. 

Tolk- och översättningsbranschen beräknas omfatta ett 50-tal bolag med en årlig omsättning på cirka
4 miljarder kronor. Almega är största förbundsgrupp inom Svenskt Näringsliv och har 10 000 medlemsföretag med sammanlagt en halv miljon anställda. 

För mer information:

Hans-Peter Lindqvist 
hanspeter.lindqvist@gmail.com
070 584 0910

Stefan Koskinen
stefan.koskinen@almega.se
08 762 7045