Bengt Ottosson ny ordförande för Medieföretagen

Medieföretagen har vid sitt förbundsmöte utsett Bengt Ottosson till ny ordförande efter Lennart Wiklund.

Medieföretagen har vid sitt förbundsmöte utsett Bengt Ottosson till ny ordförande efter Lennart Wiklund.

Bengt Ottosson var VD på Expressen mellan 2001 och 2014 och har därefter ägnat sig åt styrelsearbete, rådgivning och konsulting framförallt med inriktning på medieföretag. Han har också varit ordförande för Tidningsutgivarna och TT Nyhetsbyrån samt ledamot av International News Media Association.

- Det ska bli spännande att tillsammans med övriga i styrelsen och medarbetarna på Medieföretagen bidra till att skapa bra förutsättningar för mediebranschen att utvecklas i den snabba omställning som pågår i branschen, säger Bengt Ottosson, nyvald ordförande för Medieföretagen.

Medieföretagen är ett arbetsgivarförbund inom Almega och har ca 600 medlemsföretag med nästan 36 000 anställda.

- I Bengt Ottosson får Medieföretagen en mycket kompetent och erfaren företagsledare som kommer att vara en tillgång för att driva förbundets viktiga frågor, säger Charlott Richardson, vd för Medieföretagen.


För mer information:

Bengt Ottosson, 070-620 93 66
Charlott Richardson, 070-382 70 33

Medieföretagen är en arbetsgivarorganisation som täcker hela medie- och informationsområdet, bl a dagspress- och tidskriftsföretag, bokförlag, radio- och tv-företag, film-, tv- och radioproduktionsföretag, PR- och kommunikationsbyråer och dataspelsföretag.