Avtal klart för Spårtrafik

Almega har träffat avtal för Spårtrafiken med motparterna SEKO, ST och Sveriges Ingenjörer/Trafik och Järnväg. Avtalet omfattar ett 60-tal företag med ca 17 000 medarbetare. Avtalen med SEKO och ST innebär 2,6 % vilket innebär samma nivå som övriga avtal som slutits på den privata arbetsmarknaden. Avtalet gäller från 1 april 2012 till 31 mars 2013.

Almega har träffat avtal för Spårtrafiken med motparterna SEKO, ST och Sveriges Ingenjörer/Trafik och Järnväg. Avtalet omfattar ett 60-tal företag med ca 17 000 medarbetare. Avtalen med SEKO och ST innebär 2,6 % vilket innebär samma nivå som övriga avtal som slutits på den privata arbetsmarknaden.  Avtalet gäller från 1 april 2012 till 31 mars 2013.

Avtalen med SEKO och ST innebär löneökningar med 2,6 % med en individgaranti, lägsta löneökning för en heltidsanställd, på 200 kronor i månaden. Löneavtalet med Sveriges Ingenjörer/Trafik och Järnväg är sifferlöst och inte uppsagt.

 – Det är glädjande att vi utan hot om konflikter kunnat sluta ett nytt avtal med SEKO, ST och som ligger i linje med de nivåer som etablerats på arbetsmarknaden, säger Gunnar Järsjö, avtalsansvarig på Almega.

− Vidare har vi enats om att på central nivå fortsätta arbetet med att säkerställa för företagen att kunna ta ut hela den ordinarie arbetstiden, säger Gunnar Järsjö.

För mer information:

Gunnar Järsjö
avtalsansvarig
Almega Spårtrafiken
tfn: 070-345 69 75

David Wästberg
presschef
Almega
tfn: 070-345 68 59