Avtal klart för friskolor

Almega Tjänsteföretagen har tecknat avtal med Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund för friskolor och fristående förskolor. Avtalet ger löneökningar på 4,1 procent för en period om 18 månader.

Almega Tjänsteföretagen har tecknat avtal med Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund för friskolor och fristående förskolor. Avtalet ger löneökningar på 4,1 procent för en period om 18 månader.

-          Vi är glada över att vi kunnat sluta avtal på en nivå som alla är nöjda med. Men det bästa är att vi har en samsyn kring skolans viktiga framtidsfrågor, säger Stefan Koskinen, förbundsdirektör Almega Tjänsteföretagen.

Lönehöjningen innebär en årstakt på 2,6 procent. Parterna har även kommit överens om viktiga anställningsfrågor kring introduktionsanställningar som nyexaminerade lärare och förskollärare numera måste klara av för att kunna få ut sin lärarlegitimation.

Inom ramen för förhandlingarna har man också kommit överens om att samarbeta kring skolan och lärarnas utveckling och framtid. Bland annat ska parterna gemensamt arbeta för att höja lärarnas status och yrkets attraktivitet.

Avtalet rör 638 företag med cirka 25 000 anställda.

För mer information:

www.almega.se

Stefan Koskinen
förbundsdirektör Almega Tjänsteföretagen
telefon 08-762 70 45
mobil 070-345 70 45

Linn Bentley
avtalsansvarig Almega Tjänsteföretagen
telefon 08-762 70 31
mobil 070-532 70 31