Avtal färdigt mellan Almega Fastighetsarbetsgivarna och tjänstemannafacken

Den 24 maj träffades ett nytt tjänstemannaavtal mellan Fastighetsarbetsgivarna och Unionen, SEKO, Sveriges Ingenjörer och Ledarna. Avtalet ligger på samma nivå som övriga avtal på svenska arbetsmarknaden och är 1-årigt med löptiden 1 juni 2012 - 31 maj 2013.

Den 24 maj träffades ett nytt tjänstemannaavtal mellan Fastighetsarbetsgivarna och Unionen, SEKO, Sveriges Ingenjörer och Ledarna. Avtalet ligger på samma nivå som övriga avtal på svenska arbetsmarknaden och är 1-årigt med löptiden 1 juni 2012 - 31 maj 2013.  

-  Vi är glada över att ha kommit i mål utan konflikt och på en nivå som övriga avtal på arbetsmarknaden, säger Peter Lindgren, avtalsansvarig Almega Fastighetsarbetsgivarna. 

Löneökningsutrymmet är 2,6% per den 1 juni 2012. Ledarna har inget centralt fastställt löneutrymme, medan Unionen och SEKO har en individgaranti som stupstock i löneavtalen uppgående till 320 kr per månad och heltidsanställd.

Avtalet omfattar drygt 1 000 arbetsgivare med ca 6 500 anställda.

För mer information, kontakta

Peter Lindgren
avtalsansvarig
mobil. 070-345 69 93