Almegas vd till Malmö och Lund

På fredag den 22 januari besöker Anna-Karin Hatt, vd för tjänstesektorns bransch- och arbetsgivarorganisation, Malmö och Lund för att träffa representanter för medlemsföretag och diskutera utmaningar och möjligheter för svenska tjänsteföretag. Medierepresentanter hälsas välkomna att delta i detta besök, eller att intervjua Anna-Karin i anslutning till detta.

På fredag den 22 januari besöker Anna-Karin Hatt, vd för tjänstesektorns bransch- och arbetsgivarorganisation, Malmö och Lund för att träffa representanter för medlemsföretag och diskutera utmaningar och möjligheter för svenska tjänsteföretag. Medierepresentanter hälsas välkomna att delta i detta besök, eller att intervjua Anna-Karin i anslutning till detta.

– Om vi ska kunna hantera våra utmaningar behöver våra politiska beslutsfattare, nationellt som lokalt, möta globaliseringen och digitali­se­ringens utmaningar med kraftfulla och konkreta reformer som både kan leda till nya jobb och bättre integra­tion, säger Almegas vd Anna-Karin Hatt. Vi behöver inte minst sänkta trösklar in på arbetsmarknaden, för både unga och invandrade, och stärkt kvalitet i nyanländas utbildning.

I Lund besöker Anna-Karin Hatt företaget Online, som sedan 1993 utvecklat callcenterverksamhet inom telemarketing och kundservice. Bolaget är familjeägt och omsatte verksamhetsåret 2014/15 c:a 98 mkr. Verksamheten bedrivs i Lund, Umeå och London med runt 500 anställda. Men det finns oros­moln kring företagets framtid.

– Höjda arbetsgivar­avgifter för unga, som utgör majoriteten av vår personalstyrka, innebär ökade kostnader som direkt medför prishöjningar. Dessutom finns förslag på lagkrav om att avtal som sluts på distans ska vara skriftliga. Detta hotar hela vår verksamhet och därmed arbetstillfällen, säger Online Sveriges vd Urban Ståhl.

Under de senaste 1,5 åren har företag som köper callcentertjänster i Sverige drabbats av kostnads­höjningar på c:a 15 %. Detta bidrar till att verksamhet outsourcas till utlandet och arbetstillfällen här försvinner. Ett exempel på det är Onlines Londonsatsning. Men det betyder också att varor och tjänster blir dyrare eller försvinner helt. Online har ändå ambitionen att fortsätta att växa i Sverige, och vd Urban Ståhl betonar vikten av att anställa medarbetare med alla typer av personligheter och med olika bak­grunder.

– I ett samhälle som förändras snabbt är det viktigt att företagen tar sitt ansvar och ser möjligheter att utveckla nya tjänster och arbetsmöjligheter. Men det kräver att samhället stöttar med regelverk som minskar kostnaderna och riskerna för att anställa, säger Urban Ståhl.

– Vi måste få en bättre dialog och ökad samsyn mellan näringsliv och politik, och mellan fack och arbets­givare, så att vi kan genomföra de förändringar som krävs för att tjänstesektorn ska kunna fort­sätta utvecklas och skapa tillväxt och jobb åt fler. Ett stort ansvar vilar på regeringen och riksdagen, men också på oss som arbetsmarknadens parter. Sänkta trösklar in på arbetsmarknaden, för unga och invandrade, måste bli en viktig fråga för både fack och arbetsgivare i den kommande avtalsrörelsen, säger Almegas vd Anna-Karin Hatt.

Anna-Karin Hatt besöker Online Sverige på Skiffervägen 10 i Lund på fredag den 22 januari kl. 9. Medierepresentanter hälsas välkomna att delta i detta besök, eller att intervjua Anna-Karin i anslutning till detta.

För mer information, kontakta:
Anna Paulsson, regionchef Almega Syd, tel. 0702-85 25 36
Urban Ståhl, vd Online Sverige, tel. 070-829 64 52