Almegas vd Anna-Karin Hatt till Sundsvall 22 oktober

Efter c:a två månader på sin nya post reser Almegas nya vd Anna-Karin Hatt, tidigare IT- och energiminister, runt och träffar företrädare för Almegas medlemmar inom den växande tjänstesektorn. I Sundsvall träffar hon bland annat Anette Sundin Hägglund, konsultchef på CGI Sverige AB samt styrelseordförande för Bron Innovation AB.

Efter c:a två månader på sin nya post reser Almegas nya vd Anna-Karin Hatt, tidigare IT- och energiminister, runt och träffar företrädare för Almegas medlemmar inom den växande tjänstesektorn. I Sundsvall träffar hon bland annat Anette Sundin Hägglund, konsultchef på CGI Sverige AB samt styrelseordförande för Bron Innovation AB.

– Vart jag än reser i Sverige möter jag entreprenörsanda och vilja att utveckla idéer till bärkraftiga företag, säger Almegas vd Anna-Karin Hatt. Globalisering och digitalisering innebär utmaningar för ett exportberoende land som Sverige, men skapar också möjligheter för människor med visioner och kraft att tro på sina drömmar. Gemensamt kan vi hitta lösningar som gör att tjänstesektorn kan utvecklas, och skapa tillväxt och jobb i hela landet.

Medierepresentanter hälsas välkomna att delta vid Anna-Karin Hatts besök på CGI Sverige (Fredsgatan 3) på torsdag den 22 oktober kl. 10 – 12, då det även finns tid för intervju.

För mer information, kontakta:
Jenny Moberg, chef Almega Norr, tel. 070-698 29 05