Almegas tjänsteindikator visar tecken på inbromsning i tjänstesektorn

Almegas tjänsteindikator, som är en kvartalsbaserad konjunkturindikator för den privata tjänstesektorn, visar på en oförändrad produktionstillväxt i den privata tjänstesektorn under andra kvartalet i år jämfört med första kvartalet. Tillväxttakten har därmed växlat ned efter förra årets acceleration, då tjänsteproduktionen ökade med i genomsnitt 3,7 procent jämfört med 2014.

Almegas tjänsteindikator, som är en kvartalsbaserad konjunkturindikator för den privata tjänstesektorn, visar på en oförändrad produktionstillväxt i den privata tjänstesektorn under andra kvartalet i år jämfört med första kvartalet. Tillväxttakten har därmed växlat ned efter förra årets acceleration, då tjänsteproduktionen ökade med i genomsnitt 3,7 procent jämfört med 2014.

- Vi kan se att efterfrågan fortfarande är stark, men de branscher som bidrog mest till den starka tillväxten förra året visar tecken på inbromsning. Stigande personalbrist är sannolikt förklaringen till detta. Vi ser framförallt att kunskapsintensiva branscher har svårigheter i att hitta personal. Det måste till bättre villkor för kompetensinvandring om Sverige ska bli en talangmagnet, till exempel genom bättre villkor i expertskatten och konkurrenskraftiga villkor för personaloptioner, säger Anna-Karin Hatt VD för Almega.

- Indikatorn speglar att företagen fortfarande har mycket expansiva anställningsplaner, men sedan förra året har de inte kunnat infrias fullt ut, främst på grund av den ökade bristen på kompetens som företagen behöver för sin tjänsteproduktion, säger Almegas chefsekonom Lena Hagman.

- Vi kan se att vi befinner oss i en liknande situation som högkonjunkturåret 2007. Sverige befinner sig också nu i högkonjunktur, men trots detta har företagen svårt att öka produktionen på grund av brist på kapacitet, avslutar Lena Hagman.

Det är ett fåtal branscher som står bakom huvuddelen av den ökade sysselsättningen inom den privata tjänstesektorn i början av året. Företagstjänsterna förklarar hälften av hela ökningen under första kvartalet och vård och omsorgsbranschen för cirka en femtedel.

Här finns Almegas tjänsteindikator i helhet