Almega Väst: 11 reformer för en kostnadseffektiv integration – så löser vi integrationsutmaningen

22 procent av Göteborgs befolkning är utomeuropeiskt född, jämfört med 13,4 procent i riket. Sysselsättningen bland utomeuropeiskt födda i Göteborg är samtidigt bara 54 procent, vilket placerar Göteborg på plats 111 bland kommunerna när det gäller integration. En ny rapport från Almega pekar tydlingt ut 11 reformer som kan höja sysselsättningen bland utlandsfödda och sätta 110 000 fler i arbete.

22 procent av Göteborgs befolkning är utomeuropeiskt född, jämfört med 13,4 procent i riket. Sysselsättningen bland utomeuropeiskt födda i Göteborg är samtidigt bara 54 procent, vilket placerar Göteborg på plats 111 bland kommunerna när det gäller integration. En ny rapport från Almega pekar tydlingt ut 11 reformer som kan höja sysselsättningen bland utlandsfödda och sätta 110 000 fler i arbete.En viktig reform är att företag som tillhandahåller integrationstjänsterna höjer effektiviteten. Tjänsteföretaget Academedia kan med helt nya siffror visa att resultaten med integrationstjänsterna i en medelstor svensk kommun förbättras kraftigt när företaget etablerar sig på orten - andelen som når målen i SFI stiger från 61 procent i kommunal regi till 81 procent i Academedias regi. På grund av ökad effektivitet frigörs då 6 miljoner som kommunen kan investera i annan välfärd.

Välkomna på pressträff där Almegas arbetsmarknadsekonom Li Jansson presenterar rapporten 11 reformer som fungerar – Handbok för en kostnadseffektiv integration, fylld med konkreta reformer och lösningar.

Medverkande: Keith Fransson, segmentschef för vuxenutbildning på Academedia och Jonas Milton, vd Almega.

När? 3 februari kl. 14.00

Var? Näringslivets Hus, Södra Hamngatan 53, Göteborg. Ring på till Svenskt Näringsliv på gatuplan och åk upp till våning 3.

Anmälan till: Josefine Fransson, Tel: +46 (0)31 62 94 20