Almega varslar SEKO om lockout för skärgårdstrafiken

Med anledning av att SEKO den 22 oktober 2013 varslat om stridsåtgärder mot Almegas medlemsföretag inom avtalsområdet skärgårdstrafik utfärdar Almega Tjänsteföretagen nu ett lockoutvarsel.

Med anledning av att SEKO den 22 oktober 2013 varslat om stridsåtgärder mot Almegas medlemsföretag inom avtalsområdet skärgårdstrafik utfärdar Almega Tjänsteföretagen nu ett lockoutvarsel.

I de nu strandade förhandlingarna har Seko motsatt sig att modernisera och nutidsanpassa skärgårdstrafikens kollektivavtal till att mer likna avtalen för övriga grupper på arbetsmarknaden. För att förhindra en modernisering av avtalet varslade därför Seko, under tisdagen, om strejk. Arbetsgivarna väljer nu att svara genom att varsla om lockout.

Bakgrunden är att det gällande avtalet är gammalmodigt och inte har föjt utvecklingen för Sekos övriga kollektivavtal eller arbetsmarknaden i stort. I avtalet sätts lönen utifrån en tabell, så kallade normerande tariffer. Det innebär att den individuella prestationen inte har någon inverkan på lönesättningen och att ingen får ha högre lön än vad tabellen anger.

– Det är nu hög tid att vi tar ett första steg för att modernisera denna relik från havets botten som det skärgårdstrafikavtalet utgör. Det är helt orimligt att 2013 ha ett löneavtal som inte tar någon som helst hänsyn till den individuella prestationen, säger Almega Tjänsteföretagens förbundsdirektör Stefan Koskinen

Almega Tjänsteföretagens lockoutvarsel gäller under schemalagda tjänstgöringsfria dagar (lediga dagar). Lockouten gäller enligt följande:

·  samtliga medlemmar i SEKO på företag som finns uppräknade i bilaga.

·  samtliga medlemmar i SEKO, som är anställda i AB Göteborg- Styrsö skärgårdstrafik, 556128-4497, och som är schemalagda för arbete på Älvsnabben 3, Älvsnabben 4, Älvsnabben 5, Skarven, Älv Vira, Fröja samt Vipan från den dag stridsåtgärden träder i kraft.

Stridsåtgärden träder i kraft den 4 november 2013 kl. 15.00 och gäller till dess annat meddelas.

Från denna tidpunkt kommer löneavdrag att göras för SEKO:s medlemmar som omfattas av detta varsel (exklusive kalenderdygn då berörd arbetstagare tar ut intjänad och av arbetsgivaren beviljad semesterledighet).

För mer information kontakta:

Stefan Koskinen
förbundsdirektör Almega Tjänsteföretagen
tfn 08-762 70 45
mobil 073-984 81 45

David Wästberg
presschef, Almega
mobil 070-345 68 59