Almega utser Sveriges bästa lönesättare

Det finns många företag och organisationer i Sverige som är duktiga på individuell lönesättning. Trots detta fokuserar diskussionen allt för ofta på problem med lönesättningen. Almega tycker att det är hög tid att uppmärksamma alla framgångsexempel och anordnar därför en nationell tävling, SM i lönesättning.

Det finns många företag och organisationer i Sverige som är duktiga på individuell lönesättning. Trots detta fokuserar diskussionen allt för ofta på problem med lönesättningen. Almega tycker att det är hög tid att uppmärksamma alla framgångsexempel och anordnar därför en nationell tävling, SM i lönesättning.

Individuella löner som baseras på medarbetares kompetens och prestation är för många idag en självklarhet. Det efterfrågas dessutom i allt större utsträckning av både medarbetare och arbetsgivare.

Idag lanserar Almega SM i lönesättning, en nationell tävling för att utse årets bästa lönesättande företag, myndighet eller organisation. Genom att anordna en tävling i lönesättning vill Almega lyfta fram arbetsgivare som på ett framgångsrikt och inspirerande sätt arbetar med individuell lönesättning.

- För att lyckas med den lokala lönesättningen krävs duktiga och engagerade företag. Och det finns många arbetsgivare i landet med framgångsrika modeller som bör uppmärksammas och som kan inspirera andra. Allt för mycket diskussion har hittills handlat om problem med individuell lönesättning. Därför har vi nu tagit initiativet till en tävling för att utse årets bästa lönesättare, säger Jonas Milton, vd för Almega, tillika medlem i juryn för SM i lönesättning.

Tävlingen är öppen för alla företag, organisationer och offentliga verksamheter som har kollektivavtal. Den som är intresserad går in på www.smilonesattning.se och nominerar ett företag, en organisation eller en offentlig verksamhet som man tycker gjort sig förtjänt av utnämningen Sveriges bästa lönesättare.

En jury kommer att utse regionala vinnare i fem regioner och därefter en nationell vinnare.

- Vi i juryn kommer framför allt att titta på om den nominerade har en väl utvecklad och genomtänkt lönepolicy. Det är dessutom viktigt att den används och är förankrad i organisationen. Modellen som används ska vara tydlig och transparent gentemot medarbetarna, förklarar Jonas Milton.

Juryn består av Jonas Milton, vd Almega, Bijan Fahimi, ledamot av Almegas styrelse samt grundare och huvudägare av Veritas PR & Communications och Teresia Stråberg, forskare Psykologiska institutionen vid Stockholms universitet som nyligen disputerat med en avhandling om hur anställda ser på individuell lönesättning.

Från och med idag kan man nominera på smilonesattning.se.

För ytterligare information:

Gunnar Järsjö
lönespecialist
tfn: 08-762 6975

David Wästberg
presschef
tfn: 070-345 68 59