Almega träffar kollektivavtal för Fastigheter

Almega Tjänsteförbunden Fastighetsarbetsgivarna och Fastighetsanställdas Förbund har idag tecknat nytt kollektivavtal för Fastigheter.

Almega Tjänsteförbunden Fastighetsarbetsgivarna och Fastighetsanställdas Förbund har idag tecknat nytt kollektivavtal för Fastigheter.

Avtalsområdet berör ca 6 500 medarbetare inom fastighetsskötsel. Avtalet som är ettårigt följer industrins märke och innebär en kostnadsökning på 2,2 procent.

- I förhandlingarna med facket har vi tillsammans fokuserat på de gemensamma utmaningarna inom avtalsområdet och enats om ett nytt avtal som båda parter är nöjda med säger Stefan Lennström som är avtalsansvarig på Almega Fastighetsarbetsgivarna.

För mer information:

Stefan Lennström
avtalsansvarig
Almega Fastighetsarbetsgivarna
tfn: 08-762 69 66