Almega: Totalstopp i tjänstesektorn

I Amegas första tjänsteindikator för 2013 spås en ännu svagare tillväxt under första kvartalet jämfört med fjärde kvartalet förra året. Då låg tillväxten på 1,3 procent inom tjänstesektorn. Nu verkar tillväxten mattas av ytterligare och hamna kring noll.

Almegas tjänsteindikator pekar på en ännu svagare tillväxt under första kvartalet i år jämfört med fjärde kvartalet förra året. Då låg tillväxten på 1,3 procent inom tjänstesektorn, nu pekar Almegas indikator på att tillväxten mattas av ytterligare och hamnar kring noll.

– Konjunkturen pekar fortfarande nedåt för tjänstesektorn totalt sett. Främst märks det inom företagstjänster och så länge det inte vänt för exportindustrin räknar vi med svag utveckling även för dessa tjänster, säger Almegas chefekonom Lena Hagman.

Almegas arbetsmarknadsindikator tyder på att sysselsättningen under första kvartalet i år börjat falla även i den privata tjänstesektorn. Senast den föll var under krisåret 2009.

– En svagare produktion i början av året i kombination med en förväntad långsam återhämtning talar för att sysselsättningen i tjänstesektorn kommer att minska i år och i något större omfattning än vad Almega räknade med i höstas. Detta innebär att siffran 5 000 färre sysselsatta personer under 2013 i den privata tjänstesektorn kommer att öka något, säger Lena Hagman.

Ett orosmoment är att området företagstjänster som stått för den största jobbtillväxten av alla tjänstebranscher under de senaste åren nu bromsar in.

– Detta beror dels på den utdragna lågkonjunkturen men även på svårigheterna för vissa branscher att hitta den arbetskraft de söker på den svenska arbetsmarknaden. Det är ett växande och allvarligt problem, eftersom det motverkar en ännu gynnsammare utveckling av tillväxten och sysselsättningen i tjänstesektorn, betonar Lena Hagman.

För mer information:

Lena Hagman, chefekonom Almega
tfn: 08-762 69 61

Linnéa Kvist, analytiker Almega
tfn: 08-762 66 21