Almega Tjänsteföretagen varslar sjöbefäl om lockout

På fredagen den 15 mars varslade Almega Tjänsteföretagen om lockout mot Sjöbefälsföreningen. Konflikten gäller nytt kollektivavtal för ett par hundra sjöbefäl i innerskärgårdstrafik.

På fredagen den 15 mars varslade Almega Tjänsteföretagen om lockout mot Sjöbefälsföreningen. Konflikten gäller nytt kollektivavtal för ett par hundra sjöbefäl i innerskärgårdstrafik.

– Det tidigare avtalet löpte ut den sista december och det händer absolut ingenting. Det är dags för parterna att sätta sig vid förhandlingsbordet och försöka vara lite konstruktiva. Därför ökar vi trycket, säger Stefan Koskinen, VD för Almega Tjänsteföretagen.

Knäckfrågan på avtalsområdet är hur lönesystemet ska se ut. Av historiska skäl har avtalsområdet ett tarifflönesystem som innebär att man får lönenivå efter hur många år man tjänstgjort som skeppare, inte efter hur duktig man är som befälhavare.

– Det här är högt kvalificerade medarbetare med stort individuellt ansvar och höga löner. Det klart att man ska ha individuell lönesättning. Det är norm på resten av arbetsmarknaden för tjänstemän och chefer, säger Stefan Koskinen.

Om det inte skulle vara möjligt att införa ett individuellt lönesystem från 2013 på området, så har Almega Tjänsteföretagen sagt att det är nödvändigt att göra en avräkning från det så kallade ”industrimärket” med 0,75 procentenheter.

– Eftersom Sjöbefälen automatiskt får en lönehöjning var tredje år genom att de flyttas upp i lönetariffen, så får man högre löneökningar än övriga arbetsmarknaden. Detta kan vi självklart inte acceptera.

– Men vi tror att Sjöbefälsföreningen också inser klokskapen i att införa ett individuellt lönesystem för deras kvalificerade medlemmar, säger Stefan Koskinen.

Almega Tjänsteföretagens varsel innebär att från den 28 mars så varslas sjöbefäl anställda på Blidösundsbolaget AB och Strömma Turism & Sjöfart AB om lockout på sina ordinarie ledighetsdagar. Tre dagar senare utökas varslet till att även omfatta Stockholms Sjötrafik AB.

– Många sjöbefäl är just nu på ordinarie ledighet mellan säsongerna. Varslet innebär att arbetsgivaren kommer att göra löneavdrag för dessa ledighetsdagar.

– Men vår förhoppning är självfallet att varslet inte ska behöva utlösas utan att det går att komma framåt i förhandlingarna, säger Stefan Koskinen.

För ytterligare information:

Stefan Koskinen, VD för Almega Tjänsteföretagen +46 73 984 8145