Almega söker lösning på bilprovningsstrejken

Sedan igår, onsdag klockan 16:00, strejkar fackförbundet Unionens medlemmar vid en tredjedel av Bilprovnings anläggningar. På samma område har nådde igår Almega en uppgörelse med Sveriges Ingenjörer.

Sedan igår, onsdag klockan 16:00, strejkar fackförbundet Unionens medlemmar vid en tredjedel av Bilprovnings anläggningar. På samma område har nådde igår Almega en uppgörelse med Sveriges Ingenjörer.

– Almega har under torsdag förmiddag kontaktat medlarna och begärt ett möte med motparten under fredagen, säger Sten Lycke avtalsansvarig på Almega. Det här är en konflikt som riktar sig mot ett företag och som drabbar tredje part, och vi vill under morgondagen göra ett nytt försök att lösa konflikten.

Unionens varsel om strejk utlöstes sedan parterna inte lyckades nå en uppgörelse under onsdagen. Konflikten gäller kollektivavtalsområdet Utveckling och tjänster som omfattar 346 företag med totalt 12 000 anställda men endast ett företag, AB Svensk Bilprovning är drabbat. Strejken kommer att pågå till dess att parterna enas om ett nytt avtal för området Utveckling och tjänster.

Samtidigt som det inte gick att nå en överenskommelse på området med Unionen kom Almega och Sveriges Ingenjörer överens på samma område. Avtalet med Sveriges Ingenjörer gäller alltså samma företag som Unionen nu strejkar för.

– Vi har föreslagit och kommer söka ytterligare lösningar för att göra upp med Unionen liksom vi gjort med ingenjörerna, men då krävs det en förhandlingsvilja även från Unionens sida. Just när det gäller förhandlingsviljan skiljer den sig uppenbarligen väldigt mycket mellan olika fackförbund, säger Sten Lycke.

Almega har under hela förhandlingsprocessen varit inriktat på att nå en lösning med Unionen. För att underlätta möjligheterna att nå en uppgörelse gick Almega tidigt med på att kalla in oberoende medlare för nå en uppgörelse.

För mer information:                           

Sten Lycke
förhandlingsansvarig
tfn: 070-345 68 76

David Wästberg
presschef, Almega
tfn: 070-345 68 59