Almega Säkerhetsföretagen kommenterar Transports varsel

Branschorganisationen Almega Säkerhetsföretagen förvånas över det varsel Transportfacket lagt för väktare, flygplatskontrollanter, värdetransportörer och annan säkerhetspersonal. Hoppet kvarstår dock om att få till stånd ett treårsavtal, och Almega uppmanar Transport att återta sitt varsel och fortsätta förhandla.

Svenska Transportarbetareförbundet varslade under måndag förmiddag Almega Säkerhetsföretagen om konflikt för landets väktare, flygplatskontrollanter, värdetransportörer och annan säkerhetspersonal.

– Vi är förvånade. Parterna har haft ett mycket gott samtalsklimat i de förhandlingar som förts under de gångna veckorna och vi hade kunnat komma till en uppgörelse. För oss är det viktigt, precis som för andra avtalsområden, att få till stånd ett treårsavtal, kommenterar Joachim Källsholm, vd på Securitas Sverige och ordförande i branschorganisationen Almega Säkerhetsföretagen.

Varslet träder i kraft den 24 april och omfattar blockad mot övertid, mertid, nyanställning.

– Det är tyvärr tråkigt med varsel som slår mot branschen, mot specifika kunder och inte minst tredje man. Framförallt nu i rekryteringstider inför sommaren, säger Joachim Källsholm.

– Vi uppmanar Transport att återta sitt varsel och fortsätta förhandla, säger Almegas vd Jonas Milton.