Almega presenterar Dagens Huvudnyhet: Ge friskolorna sin frihet, Jan Björklund!

Almega uppmanar Jan Björklund att låta svenska fristående skolor få vara just fria, och inte beskära deras möjlighet till specialutformade utbildningar.

Almega uppmanar folkpartiledare och utbildningsminister Jan Björklund att i sitt Almedalstal slå fast att svenska fristående skolor ska få vara just fria, och inte beskära deras möjlighet till specialutformade utbildningar.

Dagens huvudtalare i Almedalen är Jan Björklund (fp), som brukar betona att alla barn och föräldrar ska kunna välja den skolform som passar barnet bäst. Men sedan gymnasiereformen 2011 har möjligheterna att anpassa utbildningar efter arbetsmarknadens behov och elevernas önskemål minskat - möjligheten att driva specialutformade program är numera kraftigt begränsad.

Många fristående skolor drev tidigare utbildningar som var mycket eftersökta och där det fanns ett tydligt önskemål från arbetsmarknaden, men i flera fall har dessa utbildningar stoppats. I dag är det strömlinjeformad gymnasieskola som gäller. Detta reagerar Almega emot.

- Jan Björklund borde ta chansen att i sitt Almedalstal markera betydelsen av fristående skolor, säger Almegas näringspolitiske chef Ulf Lindberg. De har ofta bättre kontakt och utbyte med arbetsmarknaden och har därför större möjligheter att utforma utbildningar som leder till jobb. Genom att ge friskolorna verklig frihet får också barn och föräldrar ordentliga valmöjligheter.

I Almegas tält vid Wisby Strand och i intilliggande Bloggplats H12 sker under Almedalsveckan en mängd olika arrangemang om tjänstesektorn och dess möjligheter. I tältet ordnas mingel måndag – fredag, 17.30 – 19.00. I dag, fredag den 5 juli, är Jan Björklund på ett unikt sätt kvällens huvudperson.

Den bifogade bilden föreställer 3D-utskrivna porträtt som kommer att delas ut till besökare i Almedalen. Ett exemplar är reserverat för Jan Björklund.