Almega och Unionen i bloggduell

Almega och Unionen provar ett nytt grepp för att diskutera viktiga frågor som rör arbetsmarknaden. Unionen Opinion och Almegabloggen kommer att föra en bloggduell under fem veckor.

Almega och Unionen provar ett nytt grepp för att diskutera viktiga frågor som rör arbetsmarknaden. Unionen Opinion och Almegabloggen kommer att föra en bloggduell under fem veckor.   

Tanken med bloggduellen är att representanter för arbetsmarknadens parter öppet ska diskutera frågor som rör dagens och framtidens arbetsmarknad. Till exempel ungdomsarbetslöshet, kompetensutveckling och hur framtiden för den svenska modellen och a-kassan ser ut. Syftet är att ge en fördjupad och kompletterande bild av ståndpunkter, likheter och olikheter. 

- Bägge organisationerna är nyfikna och vill pröva nya saker som kan öka intresset för arbetsmarknadsfrågor generellt, säger Karin Bäcklund på Almega. 

- En bloggduell ger tillfälle till fördjupning, vi  är glada att vi tillsammans kan genomföra det här projektet, mig veterligen har inga andra av fackförbunden eller arbetsgivarorganisationer provat något liknande, tillägger Johan Ulvenlöv på Unionen.

 Följ bloggduellen som startar i dag på www.almegabloggen.se och www.unionenopinion.se. På twitter kan du följa inläggen på hashtaggen #bloggduellen. 

Följande teman kommer behandlas i bloggduellen:

v.22 Kompetensutveckling -Almega startar ämnet på almegabloggar.se

v.22 Socialförsäkringar/a-kassa -Unionen startar  ämnet på unionenopinion.se

v.23 Arbetsmiljö/balans i tid/stress-Almega startar ämnet almegabloggar.se

v.24 Svenska modellen/kollektivavtal -Unionen startar ämnet unionenopinion.se

v.25 Arbetslöshet och matchningsproblematiken, vi startar samtidigt 

För mer information, kontakta

Karin Bäcklund, ansvarig sociala medier Almega, 070 345 6882
Johan Ulvenlöv, ansvarig opinionsbildning i digitala medier Unionen, 070-5917036

Almega är Sveriges största arbetsgivar- och branschorganisation för tjänsteföretag. Våra företag representerar ett 60-tal branscher inom den svenska tjänstenäringen. Följ oss på www.almega.sewww.twitter.com/almegaabwww.almegabloggen.se

Unionen är Sveriges största fackförbund på den privata arbetsmarknaden och landets största tjänstemannaförbund med cirka 500 000 medlemmar. Följ oss på www.unionen.se - www.twitter.com/unionen - www.unionenopinion.se