Almega och Seko träffar nytt avtal för Järnvägsinfrastruktur

Almega Tjänsteförbunden och Seko har idag kommit överens om nytt kollektivavtal för branschen Järnvägsinfrastruktur. Avtalet följer nivån för de avtal som redan träffats i årets avtalsrörelse.

Almega Tjänsteförbunden och Seko har idag kommit överens om nytt kollektivavtal för branschen Järnvägsinfrastruktur. Avtalet följer nivån för de avtal som redan träffats i årets avtalsrörelse.

– Det har varit tuffa förhandlingar men till slut har vi lyckats träffa ett avtal utan hot om konflikter, säger Lars Friberg som förhandlat avtalet för Almega Tjänsteförbunden.

Det nya avtalet innebär löneökningar på 6,8 procent över en period om tre år vilket är i nivå med det så kallade märket. Avtalet är till skillnad från de flesta andra avtal som träffats i årets avtalsrörelse inte uppsägningsbart det sista året.

För ytterligare information:

Lars Friberg, avtalsansvarig Almega Tjänsteförbunden
Tel. 072- 572 6855, lars.friberg@almega.se

Madeleine Edberg, förhandlare Almega Tjänsteförbunden
Tel. 072-732 68 96, madeleine.edberg@almega.se

David Wästberg, presschef Almega
Tel. 070-345 68 59, david.wastberg@almega.se