Almega och Riksbanken kommenterar räntebeskedet

I dag meddelade Riksbanken att reporäntan sänks till -0,35%, med målet att inflationen fortsätter stiga mot 2 procent. Tjänsteföretagens organisation Almega menar dock att Riksbanken är för optimistisk om Sveriges BNP-tillväxt, inflationsutsikter och den fortsatta sysselsättningsökningen. Detta diskuteras vid ett seminarium i Almedalen.

I dag meddelade Riksbanken att reporäntan sänks till -0,35%, med målet att inflationen fortsätter stiga mot 2 procent. Tjänsteföretagens organisation Almega menar dock att Riksbanken är för optimistisk om Sveriges BNP-tillväxt, inflationsutsikter och den fortsatta sysselsättningsökningen. Detta diskuteras vid ett seminarium i Almedalen.

– Riksbanken är fortfarande alldeles för optimistisk om både Sveriges BNP-tillväxt och inflationsutsikter fram till nästa år, säger Almegas chefekonom Lena Hagman. Vår egen prognos för tillväxten ligger över en procentenhet lägre nästa år jämfört med Riksbankens.

Almega menar att den långsammare återhämtningen för produktionstillväxten också innebär en långsammare uppgång för inflationen. Främst dröjer uppgången i efterfrågan på svensk export. Fortsatt konkurrens från utlandet för vissa varor och tjänster medför också att företag inte kan höja sina försäljningspriser så snabbt som Riksbanken räknar med, enligt Almega.

– Almega räknar också med en långsammare uppgång för inflationen än Riksbanken, mot bakgrund av både långsammare konjunkturuppgång och fortsatt prispress för vissa varor och tjänster, säger Lena Hagman. Vi räknar med att den underliggande inflationen, KPIF, kommer upp till 1,6 procent nästa år, att jämföra med Riksbankens prognos på 2,1 procent.

Riksbanken medger att de är osäkra över hur snabbt företagen kommer kunna höja sina priser i rådande konjunkturutveckling. Enligt Almegas bedömning står det redan klart att Riksbanken inte kan forcera fram en inflationsuppgång till 2 procent nästa år, särskilt mot bakgrund av den långsamma återhämtningen för Sveriges produktion.

– Dessutom är Riksbanken för optimistisk om att sysselsättningen ska fortsätta öka i oförminskad styrka i år och nästa år, säger Lena Hagman. Almegas bedömning är en avtagande ökningstakt för sysselsättningen, särskilt mot bakgrund av ökad arbetskraftsbrist och matchningsproblem i tjänstesektorn, som redan börjat bromsa sysselsättningens tillväxt.

Vid ett seminarium under Almedalsveckan resonerar i morgon, fredag, förste vice riksbankschef Kerstin af Jochnick kring Riksbankens räntebesked, vilket kommenteras av Almegas Lena Hagman.

Därefter följer ett panelsamtal med politiska kommentarer från näringsutskottets ordförande Jennie Nilsson (S) och de ekonomiska talespersonerna Janine Alm Ericson (MP), Erik Ullenhag (FP) och Ulf Kristersson (M).

Datum och tid: Fredag den 3 juli kl. 9.30 – 10.45
Plats: Almega-tältet, Wisby Strand

Samtalet modereras av Cecilia Garme, statsvetare och frilansjournalist.