Almega och Fastighets träffar ytterligare avtal på märket

Almega Tjänsteförbunden och Fastighetsanställdas förbund har kommit överens om ett nytt av avtal för Specialserviceavtalet. Avtalet löper på ett år där avtalsvärdet är 2,2 procent.

Almega Tjänsteförbunden och Fastighetsanställdas förbund har kommit överens om ett nytt av avtal för Specialserviceavtalet. Avtalet löper på ett år där avtalsvärdet är 2,2 procent.

Specialserviceavtalet omfattar ca 4000 anställda inom saneringsbranschen. Arbetsuppgifterna handlar främst om industrisanering, skadesanering och kärnkraftssanering.

-Vi är nöjda med att vi har kunnat träffa ett avtal som ligger i nivå med vad som gäller på övriga arbetsmarknaden. Vi har tillsammans med fastighets enats om mer flexibla regler för schemaläggning och enklare regler vid korta anställningar vilket kommer gynna branschen, säger Marcus Lindström, branschansvarig för Almega Serviceföretagen.

För mer information:

Marcus Lindström
branschansvarig
Almega Serviceföretagen
tfn: 08-762 69 03

Marianne Ahlgren
presschef
Almega
tfn: 073-085 91 28